Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Sunday, August 05, 2012

Og ta til seg falsk forkynnelse vil ende opp med forvirring før eller senere.

...for at vi ikke skal bli overlistet av Satan. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om. 2Kor 2:11 - Det er med den åndelige som med det kjødelige når det kommer til å bli trist. Det heter at vi ikke skal gjøre den Hellige Ånd sorg. Det er ikke noe annet som gjør meg tristere enn at jeg ser at gjenfødte ikke helt vet hva de er i Kristus Jesus. Jeg er også sikker på at dette gjør også den Hellige Ånd trist. For det første er det fordømmelse, fordømmelse for mye mer enn vi vil innrømme, MEN det verste er at noen har kommet under forvirring. Vi vil ta opp fordømmelse i en sener deling. Den har to sider.

Dette starter med at vi som nyfrelste ikke hadde nok støtte fra «støttene» og ikke hadde det samfunnet med søsken som vi burde. Og da rotfestede søsken som viste hva det er å vite hva man er i Jesus Kristus. Det som skjer er at satan ALLTID vil komme å prøve frarøve oss troen på at vi er på vei til Himmelen. Vår menneskelige natur (kjødet) tar da lett overhånd og vi søker sikkerhet, ikke gjennom Ordet, men gjennom forkynnelse som klør i øret som en sikkerhet.

Og ta til seg falsk forkynnelse vil ende opp med forvirring før eller senere. Dette er satans mål; å få oss forvirret. Han skjønner ofte at han ikke kan ta fra oss troen fordi den er falt i god jord, men han vil da gå for det nest best. Han vil gi oss usikkerhet og frykt. Derfor kjøper vi det falske evangeliet om slikt som, «evig sikkerhet» (en gang frelst alltid frelst), «nåden dekker alt» (billig nåde eller falsk nåde), «forhåndsbestemt læren» (predestination fra Calvin) eller andre under samme kategori som alt går ut på det samme; når vi har bedt en frelses bønn (eller døpt som barn) så kommer vi til Himmelen uansett hvordan vi lever. Dette kommer også under det som alltid har vært en «halv konverts» drøm, å leve et liv så nærme verden som mulig uten å gå fortapt. Det er en annen side av saken som vi vil kommenter senere.

Man trenger altså sikkerhet for at man er frelst og blir lurt inn i denne forvirringen som gjør man at man aldri riktig får sikkerhet fordi man aldri kommer inn under å riktig vite hvem man er i Jesus Kristus. Dette fører igjen til mer søken og konfirmasjon i gal retning og i stedet for å søke skriften søker man menigheter eller trosfeller som kan bekrefte det man ønsker å høre. Man har kommet inn i den onde sirkel og i verste fall på sikt kommet inn under lunkenhet, som har det forferdelig i seg at det har ingen rom for omvendelse.

Når man vet hvem man er i Jesus så trenger man ingen annen sikkerhet for hva som vil skje på dommens dag. Man kommer IKKE under dom. Man trenger ikke å høre forkynnelse og diskutere med trostfrender om forskjellige muligheter. Man trenger heller IKKE protestere vilt når når noen referer til at man ikke er frelst før man er Hjemme. Man er på Veien. INGEN kan dømme om evigheten uten Jesus som er gitt retten fra Faderen.

Det som er trist i tillegg til dette som gjør det dobbelt trist er at dette som nå florerer, og som Jesus advarer sterkt mot, fører mange ut i den forferdige villfarelse det er å tro at man kan leve akkurat som man vil uten at det får konsekvenser. Så å forkynne noe som helst i denne retning kan føre til problemer på dommedag. Man legger en snublesten for mennesker som aldri får vite hva de kunne vært i Kristus og som aldri når frem til disippel gjøring og bærer aldri fullmoden frukt. Kjøttet overtar og man blir dullet inn i den forståelse som florere; «det er da ikke så farlig». - Grusomt! Grusomt trist!

For de som har lest dette og savner henvendelser vil jeg gi det omgående ved henvendelse. Selvfølgelig.

No comments: