Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Monday, July 16, 2018

Svar til Posten PUNKTUM

SOM VI SKJØNNER SÅ MÅ VI IKKE SLUTTE Å BE OM HANSEN SIN SNARLIGE OMVENDELSE.

Jeg skal, så kort som det lar seg gjøre, gå gjennom løgnene til Hansen i sin post PUNKTUM. Kapittel for kapittel. Vær ikke i tvil; trenger du, mot formodning, mer dokumentasjon så skal du få det. Mange er blitt skadelidende av denne posten. Jeg har aldri før i de år Hansen har postet mengdevis av løgner om meg svart slik som dette. Men en gang må nok bli nok. Understrekninger i teksten til Hansen er mine.
Hansen avsnitt 1
«Av og til må det settes punktum. Det skal jeg gjøre nå. Som bloggens lesere kjenner til har jeg ved noen anledninger skrevet om den sjikanen jeg utsettes for gjennom Facebook-sidene til Kjell Sørsdal. Nå fråder han av raseri og bruker STORE BOKSTAVER når han skal omtale meg, i kjent nedrig og sjikanerende stil. Når man bruker store bokstaver i sosiale medier betyr det at man SKRIKER! Det er vel kjent, Så det er på dette nivået det ligger.»
Svar avsnitt 1
Jeg vil på nåværende tidspunkt ikke tro at han ikke vil fortsette med sine løgner og frekke, sleipe, pietistiske holdninger samt adferd. Sine lumske angrep på alle som sier ham imot. La oss vente å se et år eller to. I mellomtiden …
Jeg har ALDRI utsatt Hansen for sjikane. Jeg har påpekt at han går imot Guds Ord. Hvis det er sjikane så ja da er vel ALLE Guds Menn skyldig. Inklusive Jesus Kristus selv. Jeg bruker stort sett store bokstaver på FB fordi der har man ikke fete typer, kursiv og understrekning. Sjekk selv. Dessuten så er den regelen han forfekter «står i lovboka» noe som de «politisk korrekte» har funnet på fordi det er sånn de vil ha det. Debattsiden dagen for eksempel reagere aldri på store bokstaver dersom det ikke florerer. (Konferer redaktøren). Hansen lyver om at jeg fråder av raseri – han vet ikke engang hvem jeg er – Han har aldri snakket med meg i person. Jeg har hørt ham tale to ganger i M40. Begredelige greier. Sjekk selv mine sider og mine blogger. Det er Hansen som møter seg selv i døra her når han snakker om hvilket nivå det ligger. Problemet til Hansen er at han aldri kommer med et sted hvor han kan påvise at jeg går imot Guds Ord. Jeg holder meg til LÆREN – han holder seg til personangrep. Sånn har det alltid vært.
Hansen avsnitt 2
«Sørsdal forteller at han nå er i ferd med å sette opp en verstingliste over ledere i norsk kristenhet som det må advares mot. Med på listen så langt er Egil Svartdahl og Terje Hegertun. Det er mennesker jeg kjenner og som jeg setter høyt. Det tror jeg mange, mange gjør. Få når vel så mange mennesker med evangeliet i Norge, gjennom TV og møter, som Egil Svartdahl. Og Terje Hegertun er kjent som en solid teolog med stor integritet.»
Jeg har ingen verstingliste, men en bønneliste. For å referere kort noe av det som står i ovennevnte post; Svartdahl, Hegertun og Hansen forkynner et annet evangelium og en annen «jesus». Det er jo det som er krisen, at de forfører så mange med dette. De elsker sine posisjoner og har en falsk agenda. Det har mye å gjøre med Økumene og det som dertil hører til. Jeg har ved flere anledninger i mange artikler bevist at disse nevnte forkynner et annet evangelium og har dermed forbannet seg selv. (Ref. Gal. 1:8-9) De forkynner at vi skal tilbake til Hora i Roma fordi det er det som den Økumeniske bevegelse forkynner som de er en del av. Men Jesus sier derimot at hvis vi ikke går ut av skjøgen så blir vi straffet med henne. Altså stikk motsatt. Jeg kan ikke her begynne å gå inn på all vranglæren til disse mennesker. Hansen har en blogg og Hegertun har en blogg. Svartdahl forkynner jo over alt. Sist jeg høre ham på en podcast oppfordret ham folk til å skaffe seg en statue av Jesus. En miniatyr av den i Sao Paulo. Før det var det at han uttalte i et intervju at vi har mye å lære av katolikkene. Hegertun vil jo ta i bruk Eukaristien sammen med katolikkene. De mest blasfemiske som finnes etter å spotte den Hellige Ånd. Hansen underviser i kontemplasjon og elsker å referer de som har falsk lære. Dessuten så sier han jo selv at hans teologiske ståsted er Lausanne. Det kan knapt bli verre enn det da alt denne bevegelsen stå for er fryktelig vranglære. Jeg trenger jo ikke si noe mer. Sjekk selv!
Hansen avsnitt 3
«Kjell Sørsdal har satt opp slike lister hvor han advarer før. Stort sett alt som kan krabbe og gå av ledere i norsk kristenhet havnet på den listen. Så har da også Sørsdal skrevet at mennesker som bekjenner seg til Den apostoliske og Den Nikenske trosbekjenelsen er vranglærere, og Lausanne-bevegelsen er “noe av det mest djevelske som har oppstått” og Billy Grahams forkynnelse omtaler han som “djevelskap”.
Det er jo en løgn at «Stort sett alt som kan krabbe og gå av ledere i norsk kristenhet havnet på den liste» - det er en del ledere fra pinsebevegelsen og et par andre. Det meste av de er der for sitt forhold til Økumene og da spesielt ved sitt samarbeide og positive omtaler av den Katolske Institusjon. Og helt spesielt med tanke på hva som skjede og ble omhandlet i aviser og sosiale medier i juli 2015 hvor de kalte inn «pavens Hoff prest» til å tale på Hedmarktoppen. Det går klart frem av teksten. Vi ber for deres snarlige omvendelse fra slike synder som å slette søsken på Facebook og for å forkynne at vi skal ha samfund med skjøgen.
Ang. Lausanne-bevegelsen (også Billy Graham) – les:
https://www.amazon.com/Ecumenism-Another-Gospel-Lausannes-Road-ebook/dp/B00NJ0PXJG
Fra boka som er meget veldokumentert: (på engelsk. Oversett selv med Google oversetter hvis det er nødvendig.) - From: Ecumenism: Another Gospel: Lausanne’s Road to Rome, Kindle Edition, by ES Williams (Author) – Hvis du ikke vil koste på deg 40 kroner så last ned et gratis eksempel. Det er nok der til å få med deg hva dette dreier seg om. Les også omtalen. Bevise er enorme siden boka er ekstra vel dokumentert.
Lausanne Covenant a springboard for all sorts of strange things – social action, feminist theology, ecumenism, charismatic confusion, compromised fellowships, unbalanced missions programs. All can find their supposed justification by quoting some portion of the Covenant.’3 Before Cape Town 2010, the covert aim of Lausanne’s ecumenical agenda was to slowly move evangelical Christians to the doors of Rome. The co-founders, Billy Graham and John Stott, were working over the years to remove the barriers to this reunion. The Lausanne cry for ‘unity in love’ is, in reality, a cry for the ‘separated evangelical brothers and sisters’ identified by Vatican II to rejoin the Mother Church in Rome. While this aim was not openly stated prior to Cape Town, for not all in the Lausanne Movement were ready to submit to papal authority, this was the direction of travel. Those who continue to go along with Lausanne’s ecumenical agenda ultimately place themselves under the spiritual authority of the Bishop of Rome.
Cape Town 2010 provided a vivid picture of ecumenical confusion. It showed that the ever closer unity of evangelicals with every other brand of ‘Christianity’, no matter how unbiblical, no matter how compromised, is gathering momentum. We saw how the Alpha Course, which openly works with the Roman Catholic Church, was given a platform to promote its ecumenical agenda. Nicky Gumbel made an impassioned plea for Protestants and Catholics to stop fighting each other, for ‘what unites us is infinitely greater than what divides us’.4 There is no doubt that the Lausanne leadership is comfortable with the liberal ideology of the World Council of Churches, the excesses of the charismatic movement, the ecumenical and deficient ‘gospel’ of the Alpha Course, the false teachings of Roman Catholicism, and the new ideas and methods of the emerging church. The evidence in this book demonstrates that Lausanne has turned its back on the doctrines of the Reformation. But the ecumenical passion that drives Lausanne does nothing to protect God’s people from false teaching that seeks to pervert the Gospel of truth, and robs the lost of the opportunity of hearing the authentic soul saving Gospel of the Lord Jesus Christ.
In the light of the evidence presented in this study, we must conclude that Lausanne is a heretical movement that is perverting the Gospel of truth.
So there is no longer any doubt where Lausanne is going. Its long- term aim is to take ‘separated’ evangelicals back to the mother church of Rome. And along the way it will eagerly promote the ideas of the emerging church. In effect, Lausanne has declared war on the Reformation and the reformed faith. For all its spectacular choreography and eloquent presentations, Cape Town 2010 looks like error masquerading as Christian zeal, even if true believers are caught up in the excitement.
The true Gospel is the power of God unto salvation to everyone who believes in Christ and repents of sin. True believers are born from above by the work of the Holy Spirit. We are adopted into God’s family and become God’s children. We receive the righteousness of Christ and have peace with God. We are justified (made right with God) by faith in Christ alone. It is God’s will that believers, with the help of the Holy Spirit, should strive for holiness, and through obedience to God’s Word, be sanctified and increasingly transformed into the image of Christ. As Christ’s disciples true believers are to seek to obey his commands, to deny themselves and take up their cross daily. Sincere believers, those who would be true to the Gospel of Christ, need to separate themselves from the deception of the Lausanne Movement, for what fellowship has righteousness with unrighteousness? (2 Corinthians 6.14-15).
Moreover, true believers should not only separate from Lausanne, they should be prepared to give the reasons for doing so in order to warn others who are being deceived. It is especially important that Christian believers in the Third World are protected from the savage wolves that lie behind the Lausanne Movement. Our Lord said that his sheep follow him, for they know his voice. The stranger they will not follow, but will flee from him (John 10.4-5). So, true believer, flee the Lausanne compromise.
Ang. Billy Graham. Hør på dette: (hvis dere ikke gidder det så betyr det bare at dere ikke vil ha Sannheten)
https://www.youtube.com/watch?v=FSvp-rS30hg
https://www.youtube.com/watch?v=0EPG8H2yT20&index=4&t=0s&list=FLA4BH__Ve-lPEritlkZ9N2A
Meget gode dokumenterte videoer som basere seg på Grahams selvbiografi. I tillegg til disse to videoer så finnes det menger som går under «Billy Graham exposed» søk selv. Det finnes også to meget triste videoer fra den gange Billy Graham ble intervjuet av CNN og Larry King hvor han benekter at Jesus er den eneste veien til Gud. Det samme gjør han i et intervju med Robert Schuller. En annen falsk profet. Det er Hansen og andre som ikke har gjort hjemmelekser og som løfter opp menn i stedet for Jesus Kristus. Jeg sendt en gang et spørsmål til Grahams om dette da Frank Søgaard skulle møte Franklin Graham angående mulige festivaler i Norge. Jeg fikk til svar at de sa at: «det er veldig gammelt». Ingen benektelse eller beklagelse. Jeg har heller aldri funnet noe slikt på nett. Snarere flere understrekning av deres falske lære.
Jeg har skrevet om mennesker som bekjenner seg til dette: (som Hansen skriver i sin profil på sin blogg)
«Bloggeieren bekjenner seg til Den apostoliske og Nikenske trosbekjennelsen. Lausanne deklarasjonen og Cape Town erklæringen gir uttrykk for mitt teologiske ståsted.»
Jeg har sagt klart rett ut at Lausanne-bevegelsen er falsk og fra satan. Og det med rette! Det innebærer at det inkluderer Cape Town erklæringen. Likeledes har jeg sagt at ingen bekjennelse som de nevnte gir gjenfødelse. Siden gjenfødelse er det eneste som gjelder i Guds Ord hjelper det altså ikke å si at man bekjenner seg til den en eller andre bekjennelsen. Det er jo like med å be en såkalt frelses-bønn. Ingen blir frelst/gjenfødt av å be etter en pastor. Dette er ofte det de gjør i møter når de bekjenner ved hjelp av en såkalt bekjennelse. Dessuten så må det da definere om det er den katolske bekjennelsen man bekjenner seg til eller den protestantiske. Både Den apostoliske og Nikenske trosbekjennelsen hos katolikker er forskjellig fra protestanter, men har samme navn. Dessuten er det feil og mangler ved alle trosbekjennelsen. (Det blir for mye å gå inn på dette her. Det er alt blitt langt nok)
Så selvfølgelig er de som bekjenner seg til dette vranglærere da man påstår at man kan fremsi dette i en katolsk eller protestantisk kirke og dermed gå til Himmelen når man dør. Å ha et teologisk ståsted utenom Bibelen er selvfølgelig vranglære. Man kan ikke svare som Hansen hvis man blir spurt om Frelsen: «Jeg bekjenner meg til Den apostoliske og Nikenske trosbekjennelsen. Lausanne deklarasjonen og Cape Town erklæringen gir uttrykk for mitt teologiske ståsted». Hansen skjønner ikke at dette blir feil. På min blogg står det følgende:

Kjell Sørsdal
Born Again: Jesus answered, “Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. John 3:5 (NKJV)
Hansen avsnitt 4
«Det som er interessant med denne listen er et navn som dukker opp: Lillebror Finne. Han er bror til Christian Finne, som er Kjell Sørsdals nærmeste våpendrager. Det er ikke lett å forstå at noen er villig til å henge ut sin egen bror i sosiale medier, men Christian Finne har tilsynelatende ingen problemer med det. Lillebror Finne tok i sin tid over det flotte misjonsarbeidet til Hans Myrvold, og leder nå norske pinsevenners satsing i Kina. Men han er altså en av vranglærerene Sørsdal advarer mot
Svar avsnitt 4
Thomas Lillebror Finne står ikke på den bønne-listen lenger. Det er en bønne-liste som Hansen står ganske høyt på nå. Jeg håper at Hansen setter pris på å bli bedt for. Som vi ser så hjelper det fordi Hansen har nå tatt plassen til andre. La oss nå håpe at vi etter hvert også kan ta Hansen vekk fra bønne-lista. Da må han omvende seg og søke gjenfødelse. De som står på den lista blir bedt for til omvendelse.
Hansen har ingen ting med å liste opp hvem som er min «nærmeste våpendragere». Dessuten så tar han fullstendig feil. Hvem som er mine «nærmeste våpendragere», som jeg vil kalle søsken i samme Ånd, vil jeg ikke gå ut med her.
Christian har da aldri «hengt ut sin egen bror». Hansen greier jo ikke en gang å holde tunga rett i munnen. Det er jo meg som han påstår skal ha hengt ham ut på en liste på min blogg. Merkelig. Men sånn er det med denne mystikeren.
Hva Thomas bedriver for tiden vet jeg ikke, men jeg vet hvorfor jeg valgte å sette ham på min bønne-liste. Etter at vi hadde vært venner og tjent sammen i Filadelfia Oslo, kom vi på kant gjennom noe på FB. Det har Hansen ikke noe med og siden Thomas er strøket fra den lista som omfattet hva som brakte ham dit, så vil jeg jeg ikke fiske i glemselens hav. Men jeg kan si en ting og det er sikkert ingen hjemlighet; det hadde noe å gjøre med det katolske og Økumeniske som det er velkjent at Filadelfia Oslo holder på med og er innblandet i.
Jeg har aldri kalt Thomas en vranglærer. Hvor og når skulle jeg gjort det? Spør Thomas. Hvem Hansen kaller misjonærer er jo ymse. Han kaller jo Jesuitter for misjonærer. 
Hansen avsnitt 5
«Christian Finne, som er aktivt medlem av Betania, Grimstad, er den som bidrar mest på nettsidene til Kjell Sørsdal. Han har tidligere uttalt at slike som meg burde noen kappe hodet av, og i en artikkel publisert på en av Sørsdals nettsider tar han til orde for drepe lovsangerne og musikken deres. Jeg har tatt skjermdupp av innlegget hvis noen lurer. Finne skriver dette fordi han mener at så mye vranglære har sneket seg inn i moderne lovsang. Men det er sterkt å lese at noen vil drepe noen. Ordene er sikkert brukt i overført betydning, men det sier noe om den ånd som ligger bak det Sørsdal og Finne holder på med.
Svar avsnitt 5
Det som Hansen referer til her er så inderlig gammelt nytt og så inderlig falskt at jeg grøsser av skam på hans vegne. Hansen vet utmerket godt at dette som det ble skrevet om er i ÅNDELIG betydning! (Christian vil sikkert svare på dette selv hvis han gidder det enda en gang til. Han gjort det utallige ganger, men Hansen gir seg ikke). Det er som når Jesus sier jeg er døren og Hansen vil spørre Jesus, «men du har jo ikke noen dørhåndtak eller hengsler eller nøkkelhull». Eller nå Jesus sier jeg er veien, så vil Hansen si; «men det går jo ikke». Og dette vet han godt at Christian har talt om det åndelige. Men han terper og terper på dette om og om igjen. Sist på sin blogg under denne posten som vi her besvarer. En annen ordentlig kverulant greide å si til Hansen, «men Finne mener jo dette åndelig». Og Hansen svarer at ja jeg vet det, men det kan spore andre til voldelige handlinger.
Her er hans svar: «Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke. Han vil vel mene at dette er symbolsk, men gitt at noen er ustabil og tar til seg hans ord, er det skremmende.» - «De kan være farlige når noen tar til orde for å drepe lovsangere. Selv om det er ment symbolsk. Det finnes ustabile mennesker der ute som er i stand til å gjøre det i Guds navn. De kan lett la seg lede av et slikt språk».

Dette er selvfølgelig rent svada. Hvis Christian skulle ha sagt noe slikt så er han jo i godt selskap. Hele Skriften er stappfullt av slikt som er utrykk for åndelig krigføring.
Her er noe jeg har brukt:

4M 25:1-9
Mens Israel oppholdt seg i Sittim, begynte folket å drive utukt med Moabs døtre, som innbød folket til offermåltidene for sine guder. Og folket åt og tilbad deres guder. Israel holdt seg til Ba’al-Peor. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel. Og Herren sa til Moses: Ta alle lederne i folket og la dem nagle til pælen under solen for Herren, for at Herrens brennende vrede kan vendes bort fra Israel. Og Moses sa til Israels dommere: Hver av dere skal slå i hjel dem av sine folk som har holdt seg til Ba’al-Peor! Da kom en mann av Israels barn med en midianittisk kvinne. Han førte henne inn blant sine brødre, like for øynene på Moses og hele Israels menighet, mens de satt og gråt ved inngangen til sammenkomstens telt. Da Pinehas, sønn av Eleasar og sønnesønn av Aron, presten, så det, steg han fram av menigheten. Han tok et spyd i hånden. Så gikk han etter den israelittiske mannen inn i det innerste rommet i teltet. Der stakk han spydet gjennom dem begge, både den israelittiske mannen og kvinnen, så det gikk inn i hennes liv. Da stanset sotten og vek fra Israels barn. De som døde i sotten, var tjuefire tusen.
Hvis jeg da vil si at man skulle støte et spyd gjennom både de frafallene protestanter og skjøgen så vil selv en i første året på bibelskole skjønne at jeg ikke hadde planer om å myrde ca. 2 milliarder mennesker. Men Hansen har den natur at han bruker det han har, og det er absolutt ingen ting, for å sverte. Kanskje han rett og slett er dum? Men for å forfølge den historien som er meg bra. Når man driver åndelige spyd inn i forførere og frafallene så stopper frafallet i menigheten. Dette er til stort behag for Herren.

4M 25:10-13
10 Og Herren talte til Moses og sa: 11 Pinehas, sønn av Eleasar og sønnesønn av Aron, presten, har vendt min vrede bort fra Israels barn. For han brant av min nidkjærhet blant dem, så jeg ikke gjorde ende på Israels barn i min nidkjærhet. 12 Derfor skal du si: Se, jeg gjør min pakt med ham at det skal gå ham vel. 13 Med ham og hans etterkommere gjør jeg en pakt at de skal ha et evig prestedømme, fordi han var nidkjær for sin Gud og gjorde soning for Israels barn.
I tillegg så sier Hansen og tar med meg i samme slengen;
«det sier noe om den ånd som ligger bak det Sørsdal og Finne holder på med.»
Skjønner leseren alvorlig i dette? Jeg skal hjelpe dere:
Mark 3:28-30
28 Sannelig sier jeg dere: Alle synder og all spott skal menneskenes barn få forlatelse for, hvor meget de så spotter. 29 Men den som spotter Den Hellige Ånd, han får i all evighet ikke forlatelse, men han er skyldig i en evig synd. 30 For de hadde sagt: Han er besatt av en uren ånd! (uthevelse gjort av meg)
Så heng dere gjerne på Hansen. Men først bør dere bli sikre på hva slags ånd Christian og jeg har. Spør også Hansen grundig om hvilken ånd han mener vi har. For skulle det vise seg at det er den Hellige Ånd så tror jeg nok dere kan regne ut resten. Jeg ber inderlig til Faderen i Jesus Kristus sitt navn at dette ikke blir tilregnet Hansen fordi han taler i uvitenhet eller har en annen godkjent unnskyldning. Triste greier for å si det mildt.
Hansen avsnitt 6
«Det er aldri noen gode ord om Jesus. Bare advarsler, sjikane. Og de alene sitter på svarene, og når noen kommenterer som ikke er enige med dem, svarer de angstbitersk og hardt tilbake. Så mye sinne det finnes hos dem. Og så slettes deres innlegg. Takhøyden er veldig lav hos Sørsdal. Det han ikke liker er vranglære, Selv kan han servere sine ufine personangrep.»
Svar avsnitt 6
Som sagt så kjenner ikke Hansen meg. Jeg har kommet til Norge for 3 år siden etter seks år som misjonær i Filippinene. Man kan sjekke mine sider som omhandler den tjenesten. Jeg husker ikke helt hvor mange som er døpt i fengsler og i fjellene og jungelen hvor vi har besøkt. Jeg gidder heller ikke neven tall eller bli beskyldt for å skryte. Det er Herren Jesus Kristus jeg tjener. Men en ting kan jeg si. Før jeg reiste til Filippinene så tjente jeg som leder og kafévert i Filadelfia Oslo hvor vi tok oss av uteliggere, prostituerte, narkomane, alkoholikere og de som ikke hadde det så bra. I de årene jeg tjente Herren med dette så ble det døpt en del også i selve menigheten. Vi døpte mange, mange ganger så mange i Timeout-menigheten i Filippinene over de samme antall år. I Filadelfia er det ca. 2500 tilhørige og kanskje en stab på 30 pluss flere hundre frivillige. I Filippinene er det min ex-katolikk kone og meg og en menighet på 20-30. Kan noen fortelle meg hvordan alt dette vi gjorde i Mindanao med så små resurser kan gå til hvis ikke Herren Jesus er med og at vi er drevet av den Hellige Ånd med all den hjelpen vi trenger? Jeg er 50 % ufør og min kone jobbet ikke med annet enn i menigheten uten lønn. Altså en minimal inntekt. Vi hadde en «sponsor». Vi hadde alltid det vi trengte. Takk Jesus Kristus.

Dette forteller jeg kun for å arrestere løgnene til Hansen!

De svarene vi sitter på (han må vel da mene Finne og meg) er alltid referanser til Skriften. ALLTID. Når det gjelder min takhøyde kan den som ønsker gå ut i Oslo by og spørre om de har hørt om meg og Timeout. Det samme kan dere gjøre i Mindanao, Filippinene. Eller at en telefon til Håkon Jahr eller Egil Svartdahl. Karl Inge Tangen eller Tore Deila. Stort sett hvem dere vil i Filadelfia. Spør hele eldste under ett. Det er over ti stykker tror jeg. Jeg må snart si som Paulus;
2Kor 11:23: Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd: Jeg er det enda mer! Jeg har arbeidet mer. Jeg har fått flere slag. Jeg har oftere vært i fengsel. Jeg har ofte vært i dødsfare.
Jeg har ikke vært i fengsel for troen annet enn ved besøk i Filippinene og jeg har aldri blitt slått for troen, men vi blir forfulgt. Hvis noen tror det å forkynne et rent og helt Evangelium ikke kan være forbundet med dødsfare i Mindanao så må de tro om igjen. Herren er den som beskytter.
Det Hansen gjør er å blande seg inn i den tjenesten jeg har i Norge. Det bør han også være forsiktig med. Jeg er kalt av Herren til det direkte og gjennom flere søsken. Disse søken kan bekrefte hvem Herren ba dem kontakte om saker og ting. Jeg ikke bare misliker vranglære, men jeg hater vranglære og alt ondt. Akkurat som Jesus gjør. Derfor et innlegg om det nå nylig på min blogg. Men jeg kan sikkert oppleves som krass da jeg hele tiden kaller en spade for en spade, akkurat som Jesus gjør, eller kan si og det med rette: KLAPP IGJEN HANSEN!
Å si følgende; «Det er aldri noen gode ord om Jesus. Bare advarsler, sjikane» må jo i seg selv bevise at Hansen mangler ett eller annet. Sjekk mine sider. Jeg har hatt blogg FB i over ti år. En av mine siste poster i gruppa «La oss rydde» samlet vi inn penger til over 100 bibler til ex katolikker i Filippinene til en av de lokale menighetene som vi støtter. Det er en av mange ganger vi har gjort det. Jeg vil ikke begynne å skryte av hvor mange «følgere» jeg har, men en ting vil jeg si og det er at det er meget gledelig at det snart er 200 unike treff på «Hat det onde og elsk det gode» i den korte stunden det har ligget ute og hvor Hansen er sentral.
I de seks årene vi var i Filippinene var vi i fengslene og ga ut bibler og forkynte evangeliet HVER uke i seks år. Enten jeg personlig eller en medarbeider. Vår Organisasjon henger i Fengsle Myndighetenes «Hall of fame» for å være den mest oppofrende og trofaste støtte spiller i Davao del Sur provinsen. Hvorfor gidder jeg å skrive om dette? Fordi dere må jo forstå at Hansen ikke har peiling. Å si noe slikt at jeg aldri har noe gode ord om Jesus når jeg til daglig forkynner evangeliet og i Filippinene, noen ganger med fare for eget liv, er en skam for Hansen. Jeg er et daglig vitne. Hansen er en daglig løgner. Og når det gjelder å advare mot falske søsken; det er i advarselen kjærligheten ligger. Hansen har ikke en gang skjønt det. Hvis dere vil skal jeg sende hver og en av dere et eksempel av de traktatene jeg gir ut. Så kan dere jo sjekke selv. Mine traktater, bøker, poster og annet flyter over av Guds Ord. Synd ikke Hansen eller dere har tilgang til min «messenger». Der har jeg snakket med noen av dere. Jeg forstår at dere er forført. Triste greier. Men Hansen påstår at jeg aldri sier noe godt om Jesus! Er det noe rart jeg blir nødt til å kalle ham gal? Når han kaller Kjærlighet og Guds Ord for sjikane!
«I går skrev Kjell Sørdal en lang artikkel som avisen Dagen publiserte på sine debattsider. Det er skrevet i det store VI og Sørsdal deler kristenheten inn i konservative/fundamentalistiske kristne og liberale. Men det er ingen tradisjonell definisjon av konservativ/fundamentalistisk/liberal teologi. Sørdals har jo allerede skrevet at de som bekjenner seg til Den apostoliske- og Den nikenske trosbekjennelsen som vranglærere, og da har han jo utelukket minst 90 prosent av kristenheten. De aller fleste kristne bekjenner seg til dem. Men det man kan merke seg med Sørsdals definisjon er at alle konservative/fundamentalistene er de gode, snille, de som ber for andre, mens de liberale er de motsatte. Snakk om ikke bare å møte seg selv i døra, men brase inn i den med full kraft. Få, om noen, uttaler seg så stygt om andre kristne, som Sørsdal. Han har vært kjent for det i mange år nå.»
Denne artikkelen ble skrevet på grunn av en masse sjikane fra Hansen over lang tid. Jeg satte ikke inn hans navn da det aldri ville bli trykket. Jeg kunne godt bytte ut LIB med BOH. Altså LIBERALEN i denne artikkel er typisk «en Hansen». Les og døm selv. Jeg kan bevise hvert ord. Noe som dere kanskje har skjønt på dette tidspunkt …
Når det gjelder å snakke stygt om andre kristne så overlater jeg det til Jesus Kristus å dømme i den saken. Han vet. Men jeg kan si så mye at hvis det å snakke stygt om andre er og ha en krass retorikk, på linje med det Jesus bruker i Matt 23. så ja da snakker Jesus og jeg stygt om andre «søsken». Skriften taler helt klart om at fariseere og skriftlærde er de som hører ordet, men ikke gjør etter det. Hyklere med andre ord. Når da disse ca. 90 % som Hansen taler om har et liv og lære som er helt forkastelig så hjelper det selvfølgelig ikke å ramse opp en trosbekjennelse. De hykler. Hvis det er å hate det onde og elske det gode og derfor advare mot vranglære så ja da snakker jeg stygt. Hvis det å si at noen trenger å omvende seg, hvis det å si at å hvis man bevist vrir på Skriften for egen vinning er å gjøre seg lik satan, ja da snakker jeg stygt. OSV. Som sagt hva jeg er kjent for bryr jeg meg meget lite om. Alt som betyr noe er hva jeg er kjent for i Himmelen. Har dere ikke lest:
Matt 7:21-23
21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? 23 Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!
Vel alle de som ramser opp en trosbekjennelse, men ikke gjør Faderens vilje har Jesus aldri kjent. Så kan dere jo ramse opp resten da etter å ha sjekket det katolske liv og lære gjennom 1700 år og dagens frafallene protestanter som har et liv og lære som er til å grøsse av.
Hansen avsnitt 8
«Støttegruppen rundt ham er bitteliten. En av dem, som Sørsdal trykker til sitt bryst, er Reinert Vigdal. Vigdal ble i sin tid ekskludert fra Partiet De Kristne, for å ha skrevet at han hadde forståelse for en viss massemorder som sto bak uhyrlighetene på Utøya og Regjeringskvartalet. Saken ble omtalt i en rekke medier, blant annet NRK. Tar man en titt på nettsiden til Reinert Vigdal flommer den over av stygge personkarakteristikker, hat mot innvandrere og Arbeiderpartiet med mye mer. Og drapsvideoer de fleste ville betenke seg med å offentliggjøre.»
Svar avsnitt 8
Hva skal jeg si til dette. «Der hvor to eller tre er samlet er Jesus midt i blant oss». Det blir ikke mange liker klikk når man taler om Sannheten i dag. Men når det er sagt så ligger jeg mest med 3-4 i ti på topp i Dagensdebatt og da nesten alltid med et innlegg helt på topp. Dette kan dere også sjekke selv. Mange av mine innlegg blir delt meget mange ganger. Men hvorfor gidder jeg å skrive dette.
Når det gjelder Reinert har han helt sikkert en forklaring på det som Hansen nevner. Jeg kjenner overhode ikke til saken. Finne kjenner ikke Vigdal overhode. Hansen har blitt tatt på fersken med løgn om Reinert før. Spesielt den gangen Reinert var involvert i en annonse.


Hansen avsnitt 9
«Det er kanskje 10 personer som trykker liker på det Sørsdal/Finne legger ut. Få kommenterer. De er de samme 3-5 personene. En av dem er en for meg ukjent kvinne ved navn Bodil Haukeland, som uttaler at jeg er full av hat. Jeg har aldri møtt henne, hun har nok heller aldri hørt meg forkynne. Sørsdals lange artikkel i Dagen fikk en kommentar. Det må være frustrerende.»
Svar avsnitt 9
Dette er så lavmål at jeg avstår. Det er selvfølgelig renspikket oppspinn og løgn. Bortsett fra om en artikkel i Dagen. Jeg får ikke mange kommentarer på mine artikler. Enkelt og greit fordi ingen kan gå imot Ordet. Jeg poster jo ikke for å få en debatt for å rope det ut høyt! Jeg håper dog Hansen får en «smekk» for den kommentaren om Bodil. Jeg kunne skrive om dette, men jeg vil ikke. Som sagt det er for lavmål. Men det jeg vil si er at dette er typisk Hansen. Bodil bør være sjeleglad hvis hun aldri har hørt Hansen forkynne. Det Hansen gir til kjenne er at han vet når jeg er frustrert. Merkelig. Jeg kunne aldri bli mindre frustrert en om noen kommentere eller ikke. Jeg skriver ikke for "likes" eller kommentarer. Jeg skriver for helt andre grunner. Men Hansen røper seg. På seg selv kjenner man andre. Det er akkurat slik han tenker. Da er det mye frustrasjon tatt i betraktning at han har ni blogger …
Hansen avsnitt 10
«Jeg har sjeldent møtt så mye løgn som det Sørsdal/Finne presenterer om meg, Hadde de brukt bittelitt tid på å sjekke noen av sine påstander som de fremmer, blant annet om mitt forhold til Den romersk-katolske kirken, så ville de se at de tar så feil som det vel er mulig å gjøre. Men Sørsdal/Finne sjekker ikke. De er bare rasende sinte. For dem betyr egentlig ikke sannheten noe som helst, bare de kan skape sine fiendebilder. Det er sørgelig, men sant. Og når man til og med kan henge ut sin egen kjødelige bror, så sier vel det i grunnen det meste».
Svar avsnitt 10
For å begynne med det siste: Christian Finne HAR ALDRI HENGT UT SIN BROR. HAN HAR TVERT IMOT ALLTID TATT SIN BROR, Thomas, I FORSVAR! – FOR Å ROPE DET UT HØYT!
Så dette sier det meste ja, men om Hansen!
Vi har heller ikke løyet om Hansen. Vi har gått i rette med ham om hans liv og lære. Om hans forhold til den katolske kirke så er han her direkte frekk. Vi vet det meste om hans forhold til den katolske kirke og paven og Roma. Det er ikke noen tvil om at han ser på paven som en kristen leder og den katolske «kirke» som et «vanlig» kirkesamfunn. Det er dette jeg har bevist over tid. Han løfter opp katolske mystikere og hele hans blogg flyter over av det. Han anbefaler bøker av folk med total vranglære og siterer de mest katolske som finnes etter paven. Han har til og med en «mentor» som opphøyer stifteren av Jesuitt Ordenen (*se under epilog). Dette skryter han av. Han ser ikke som oss på paveveldet som antikristlige i tråd med læren til reformatorene. Det er jo dette som er roten til det onde som Hansen produserer. Det var jo derfor han gått ut så grassat rått for å stoppe vår annonse Advarsel#1. Jeg gidder ikke si noe mer om saken. Hansen er "super" Økumenisk og ferdig med det.
Resten han sier her er totalt lavmål. «For dem betyr egentlig ikke sannheten noe som helst, bare de kan skape sine fiendebilder. Det er sørgelig, men sant.» Bare å si noe slikt må jo dere alle skjønne grenser til vanvidd når dere nå har fått beviser for at han lyver så det renner.
Slutten til Hansen:
Nå setter jeg punktum. Dette vil jeg ikke bruke mer tid på. Jeg tar til meg rådet til apostelen Paulus:
“Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verd å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det.” (Fil 4,8)
Så får Sørsdal/Finne holde på med sitt hat, sjikane og nedrigheter. Jeg setter punktum, og overlater mitt liv i Herrens hender. Så vil jeg heller fortsette å si noe godt om Jesus.
Og så vil jeg spise blåbær, jordbær og alt det gode Skaperen gir oss, og nyte sommeren.
Punktum.
Svar til slutten:
Det alle må ha skjønt nå er jo at det blir rent blasfemisk og komme med et slikt vers fra Hansen. Dere for selv bestemme om jeg og andre er fulle av: «hat, sjikane og nedrigheter»
Mye av det Hansen skriver om her er gjentagelser og som går år tilbake i tid. Jeg har ikke svart ham på dette tidligere. Man kan sjekke selv om jeg har et enste svar eller kommentar på hans ni blogger. Jeg har nevnt ham og gått i rette med hans lære og spesielt nevnt ham da han stod på som værts i sitt forsøk på å stoppe en annonse som kun inneholdt Guds Ord og læren til reformatorene. Jeg vil ikke at hans «siste sverting» skal stå ubesvart da flere av mine venner er nevnt. Dessuten så fortsetter Hansen å nevne Sørsdal/Finne som om det finnes noe slikt. Finne er selvfølgelig en egen person. Mitt navn er Sørsdal.
Hansen er en som vil at alle skal inn i Hora i Roma og skal derfor ha dobbelt igjen. Vi håper Hansen slipper å bli straffet med henne. Vi ber inderlig at han omvender seg snarest.
Åp 18:4-8
Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger. Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt! Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! – derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne.
Hansen prøver seg med en vri i en av sin siste poster på FB, han skriver:
VAR NÅ REFORMASJONEN NØDVENDIG? (obs med store bokstaver – han skriker altså ut spørsmålet)
(Bare å stille dette spørsmålet viser jo uvitenheten hos Hansen)
«Et av kjerneverdiene i baptismen, som jeg selv er en del av, er retten til å tro og mene hva man vil. Den verdien er vi selvsagt ikke alene om, men den er grunnleggende for meg. Derfor vil jeg ikke gå ut imot eller ta avstand fra mennesker som bekjenner Kristus og som holder seg til det kirken alltid har trodd, siden begynnelsen. Ikke har jeg noe behov for det heller, selv om de finnes de som krever det av meg. Jeg har i grunnen nok med mine egne synder, og har et stort behov for at Herren ser til meg i sin nåde.
Veien går ikke om Rom for meg, men jeg tar gjerne turen innom Golgata. Der møtes vi alle. Dit må jeg ofte, og det vet jeg mine trossøsken må også. Så erkjenner jeg at jeg ser stykkevis og delt, og jeg fortsatt har mye å lære av mine protestantiske, koptiske, ortodokse og katolske venner. Det betyr ikke at vi er enige i alt.»
Hansen benekte at han er for å gå tilbake til Roma. Men da må ha slutte å ta del i den Økumeniske Bevegelse som han helt klar er en del av. Han må også slutte å definere sitt teologiske ståsted som han gjør (Lausanne-bevegelsen). Det er Jesus som krever det av ham; å gå ut og bort. Ingen andre. Han vil ikke innrømme at de har en annen «kristus» i den Katolske Kirke. Han går ikke imot den blasfemiske Eukaristien. Han sier sågar på sin blogg at Hegertun på sin blogg «har et interessant nattverd syn». Det er typisk slik Hansen kommuniserer. Han syntes ting er interessante uten å ta stilling. Men han røper seg. Les artikkelen selv. Han har ikke noe å lære av katolikker. Han kommer da også her i bås med Svartdahl og mange andre som mener at vi alle har mye å lære av Hora i Roma. Reformatorene hadde IKKE noe å lære fra den Romersk Katolske Institusjon. Ikke de som ble brent og torturert for ikke å ta del i Eukaristien heller.

Den Økumeniske bevegelse til høyre i bildet
(*)Heller ikke har noen noe å lære fra Jesuitter som Hansens setter så høyt. Her er hva en del mennesker har/hadde å si om det Jesuitter bedriver og har bedrevet. Som man vet er den nåværende pave som Hansen elsker og mener er en stor kristen leder og løfter opp høyt en Jesuitt. Man bør også sjekke den såkalte Jesuitt eden. Da bør man ha spist frokost først å ha en sterk psyke ... :

https://v666.wordpress.com/2007/02/21/quotes-concerning-jesuits-which-all-should-read/


“The war [i.e., the American Civil War of 1861-1865] would never have been possible without the sinister influence of the Jesuits.”
Abraham Lincoln (1809-1865; 16th President of the United States)
En annen ting som er direkte motbydelig gjort av Hansen er å kalle det at jeg deler ut traktater utenfor kirker for PROPAGANDA. Når jeg gjør det utenfor den katolske kirke sier han at jeg driver med propaganda. Dette er helt i tråd med det han står for som er det sammen som Norges Kristne Råd står for. Jeg kjenner hans holdninger og vet om hans agenda. Det er det nøyaktig den samme som den økumeniske bevegelse "at vi alle må være ett". Vi må alle tilbake til Roma. Vi er separerte brødre som må tilbake til moderkirken. Ingen kan nekte for at dette er mottoet og planen til den Økumeniske bevegelse. Derfor greier Hansen å få seg til å si at når man deler ut traktater spekk fulle av Guds Ord så er det PROPAGANDA. Det kan jo vanskelig bli verre.

Våre traktater og bibler som deles ut i Norge 

At Hansen benekter at han er for å gå tilbake til Roma er beviselig en løgn også med det for øyet at han brukte alt han hadde av krefter for å stoppe denne annonse:
Det finnes også en omtale av dette her: http://www.sokelys.com/?p=15568
Den er en av fire advarsler i forbindelse med Reformasjonens 500 års jubileum. Da vi hadde tilgang til Norges Kristne Rårds styreprotokoll viste vi at det ville bli feiret Økumenisk. Vi gikk derfor ut og advarte mot dette. For å gjøre saken kort; prøv å gjett hvem som stod bak advarselen og som opprettet denne gruppen på Facebook og tok ansvaret og innsamling av penger og administrerte. Nettopp; de samme tre personer som Hansen hater og lyver om i sine poster. Fordi vi gikk ut offentlig og avslørte han for hans streben etter å stoppe annonsen. Alt dette kan lette bevises. Så gjenstår da spørsmålet; hvorfor brukte Hansen all sin kraft, han vil si at han ble syk av å være innblandet i dette, for å stoppe en annonse som advarte mot å gå tilbake til Roma?
For å avslutte historien; Dagen som lovet oss fire annonser trakk seg delvis på grunn av Hansens sverte kampanje og at de mistet abonnementer. Hvilken del som innvirket mest er uinteressant. Hansen gikk ut med gladmeldinger og jublet henrykt over at annonsene nå var stoppet. En annonse kampanje som advarte mot å gå tilbake til Roma. Vi fikk ingen regning på den ene annonsen da Dagen brøt avtalen så all pengen gikk til bibler til ex katolikker i Filippinene. Sånn sett ble jo Hansens «seier» kortvarig. Jeg kunne legge til mye mer om dette, men lar det være.
Så la dette være en advarsel til alle dere som så gjerne vil støtte denne frafallene mannen. Dere 127 i liker feltet, til dels med 29 hjerte, og alle i kommentarfeltet som til dels er medskyldige. Spesielt vil jeg nevne Jan Karsten Grønstøl som også er en falsk lærer. Går man inn på hans sider finner vi også en meget forstyrret mann. Han var også svært aktiv i å stoppe vår annonse, Advarsel#1. Unødvendig å si at ingen av disse med liker eller i kommentarfeltet er venner av meg på Facebook? Heller ikke har vi nevneverdig felles venner slik at vi forstår at her snakker vi om en helt annen type mennesker enn de jeg vanligvis omgås på FB. En helt annen flokk vil jeg si. Til denne flokken vil jeg si; Hansens post er grundig avslørt her og kan du ikke se det er du selv frafallen.


Vi skal stå til rette for alt en dag. Hva tror du er best? Å stå til rette for det du har gjort nå eller foran Jesus Kristus i Dommersete? Hvert "liker" trykk på FB skal man stå til rette for en dag. Hvis du har trykket "liker" eller "elsker" (hjerte) på noe som er helt katastrofalt feil i Herrens øyne vil du helst stå til rette for det i dette livet eller i neste? Så hvis du blir gjort oppmerksom på at du har gjort noe dumt i henhold til Skriften, for eksempel og ikke å teste det du leser (og hører) får du kjøper det og til og med dømmer på det; vil du ha beskjed nå eller senere? Og hvis jeg advarer deg vil du skjelle meg ut eller vil du teste en gang til å takke meg hvis du tok feil? Spesielt til de som har trykket elsker på disse løgner; jeg anbefaler en hurtig omvendelse.

Så til slutt; Hansen kan sett punktum så mye han vil, men jeg vil ALDRI sette punktum så lenge han utgjør en trussel til forførelse av Jesus sine minste. Det ville faktisk være bedre for ham om jeg sendte ham en kvernstein. Sjekk selv. Det er Jesus sine klare ord at det er bedre for folk som forfører de minste som tilhører Ham å bli senket i havet med en kvernstein om halsen. Igjen; vi håper på Hansen snarlige omvendelse. Han står på vår bønlenliste og vi har tro på bønn. Så en advarsel. Ikke prøv å si at jeg har sagt dette. Det er Jesus som sier dette. Er noen misfornøyd med det så ta det opp med Jesus. Ikke med meg og ikke på FB og ingen andre enn Jesus Kristus.
Luk 17:2 Det var bedre for ham om det var hengt en kvernstein om hans hals, og han ble kastet i havet, enn at han skulle forføre én av disse små.
SOM VI SKJØNNER SÅ MÅ VI IKKE SLUTTE Å BE OM HANSEN SIN SNARLIGE OMVENDELSE.

Det jeg kan love Hansen er at hvis han nå gjør som han har lovet å setter PUNKTUM for sine løgner og holder sitt hat i tømme ved ikke å spre falske nyheter om Evangeliet så vil jeg starte å håpe på en snarlig omvendelse som igjen vil gjøre ham til en bror. Dette vil han bevise ved at han omvender seg i forhold til hva han poster på sin blogg. Dette vil jeg fra tid til annen sjekke. Han vil også måtte justere sitt standpunkt vedrørende trosbekjennelse til - BIBELEN ER MIN AUTORITET - og likeledes stryke sitt standpunkt om sitt teologiske ståsted. Når dette er justert vil jeg med glede møte ham som en bror. I tillegg så må ham melde seg ut fra dette:  http://ekumeniskakommuniteten.se/ 

No comments: