Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Saturday, March 14, 2015

Bunnen på ”Toppen” hos ”Toppen” er nådd.

vatican2
Vi må be om at de som bedriver dette ubibelske økumene kjøret vil benytte Jesus sin nådefulle returbillett fra grisebingen fortere en svint. Det som er skrevet av Lars Kristian Gjerlaug (sjekk: http://www.sokelys.com/?p=8618 )  – i KS – beviser at han sammen med KS-redaksjonen er medlem av klubben ”halvgale økumene freak” (HØF) og det beviser også at uttrykket er mer enn passende. I mildeste laget spør du meg for dette er toppen av hovmod og helt klart blasfemi og klare trusler. I god stil med det som har foregått i Pinse en stund.

Dette kommer på toppen av at jeg har skrevet ett 10 siders langt brev hvor jeg advarer han (og da KS) mot forskjellsbehandling og om å ikke ta protester mot RKI tilnærmingen på alvor. KS har også flere ganger fått mitt åpne brev til Pinse og nå sist en oppfølger til dette brevet som de har lovet å trykke som en kronikk. Men som de sier nå for snart to måneder siden; ”jeg må arbeide med formen” og ”den ligger på vent” (etter at jeg sendte utgave #2)– pluss mange andre kjente trenerings replikker. Minner om at løftebrytere ikke kommer inn i Guds Rike. Jeg håper dog at de omvender seg.

Journalister som Ivar Fjeld og (sikker mange andre) har også mange ganger og prøvet å få inn opplysninger om sannheten om RKI, men har måttet gi opp. Det er helt klart at KS med vilje nekter å slippe til de som har noe negativt å si mot dette økumene kjøret.
skull-illusion-john-the-baptist-head-amiens
Les Gjerlaugs ”artikkel” og døm selv om det ikke er blasfemisk når han sier at enhet med djevelen er i ferd med ”å gjøre Jesus brud både helere og mer attraktiv?” Og er det ikke trusler han kommer med når han sier at de som er imot å samarbeide med djevelen ”har mange tunge motbakker i vente?” Selvfølgelig er dette både blasfemi og trusler og dette kommer selvfølgelig av hovmod og som vi vet så kommer hovmod før ett fall.

Jeg har alltid lurt litt på om det går an å ”sette ord” på det som Jesus sier at vi ikke skal be for:

1Joh 5:16: Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, så skal han be, og han skal gi ham liv – det vil si dem som synder, men ikke til døden. Det finnes synd som er til døden, det er ikke om den jeg sier at han skal be.

Hvis det er noe som er tett oppunder slike handlinger som her nevnt så må det jo nettopp være slike hovmodige utsagn som i denne vemmelige KS artikkelen. Det sier seg selv at vi håper og ber om at det ikke er det og ber derfor til Jesus om nåde og at ingen vil dø i sin synd, men omgående omvende seg. Han skryter altså en utsending fra djevelen opp i skyene og kritisere troende for å se rødt når slike blir invitert.

Det lyser kritikk av troende for at de ikke ønsker og ha en slik utsending til å tale på deres møter og en nedsettende holdning om at de ikke forstår hvor verdifullt dette er. Vel er satan den første teolog med PhD, men det er jo ikke dermed sagt at han kan formidle Guds Ord.

Dette er for øvrig en svært vanlig nedsettende holdning som ledere i Pinse har. De er ikke i stand til en gang å skjønne at troende blir opprørt over slik. De ser nedsettende på dem og rister på hode og trekker på skuldrene og prøver å tie det hele i hjel. De sier frekt at; ”vi skal be for deg”. De kommer langt med sin oppførsel fordi de i lang tid med dyktighet har bedrevet en systematisk ”sitt stille i båten” policy. Når noen protester sier de: ”jeg kjenner på en annen ånd her”, ”jeg kjenner på en fiendtlig ånd her”. Og mange ydmyke (dette blir da falsk ydmykhet) trekker seg tilbake og ransaker sin sjel for feil og mangler.

Det som er godt å vite oppe i alt dette er:
4 Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort.
5 Og han som satt på tronen sa: Se, jeg gjør alle ting nye! Og han sier til meg: Skriv! For disse ord er troverdige og sanne.
6 Så sa han til meg: Det er skjedd! Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av livets vannkilde uforskyldt.
7 Den som seirer, skal arve alle ting. Jeg vil være hans Gud og han skal være min sønn.
8 Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere – deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død. Åp 21:4-8

Og

11 La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren! Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort!
12 Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er.
13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.
14 Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre, og til å gå gjennom portene inn i staden.
15 Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hor og drapsmennene og avgudsdyrkerne og hver den som elsker og taler løgn. Åp 22:11-15

La oss derfor gjøre vår utvelgelse fast og stå like fast mot djevelen og hans utsendinger. Det er vært noen før som har kommet med invitasjon fra djevelen og påstått å ha komme i den Hellige Ånd (i Elias’ Ånd som det ble sagt). De er ikke lenger i blant oss. Gud lar seg stadig ikke spotte.

Jeg skal komme med en advarsel og en oppfordring til dere som tror dere kan ture frem og villede alle på deres vei tilbake til Roma for å få flest mulig med dere. Advarselen er meget kort: Slutt! Oppfordringen likeså: Siden dere benekter at Skjøgen er RKI så vil jeg gjerne vite hvem det er. Fortell oss nå hva og hvem Jesus har bedt oss gå ut av for ikke å gå fortapt.
eglifårekumenikk2011_small
2 comments:

Liam said...

Gode Kjell. Ettersom du som vanlig skriver mye tekst, og det er vanskelig å forstå sammenhengen, vil jeg stille noen spørsmål for å få klarhet i ting.

Hva mener du med dette:

«Jeg har alltid lurt litt på om det går an å ”sette ord” på det som Jesus sier at vi ikke skal be for:

1Joh 5:16:

Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, så skal han be, og han skal gi ham liv – det vil si dem som synder, men ikke til døden. Det finnes synd som er til døden, det er ikke om den jeg sier at han skal be.»


Og dette:

«La oss derfor gjøre vår utvelgelse fast og stå like fast mot djevelen og hans utsendinger. Det er vært noen før som har kommet med invitasjon fra djevelen og påstått å ha komme i den Hellige Ånd (i Elias’ Ånd som det ble sagt). De er ikke lenger i blant oss. Gud lar seg stadig ikke spotte.»

Og dette:

«Jeg skal komme med en advarsel og en oppfordring til dere som tror dere kan ture frem og villede alle på deres vei tilbake til Roma for å få flest mulig med dere. Advarselen er meget kort: Slutt!»

For en som ikke er så kjent med bibelsteder og kristenspråk, kan det nemlig virke som om du kommer med trusler mot dine meningsmotstandere. Det er i så fall noe som bør tas alvorlig på, og i ytterste konsekvens politianmeldes.

Kjell Sørsdal said...

Kjære Liam: Det er bare en som er god og det er Gud. Derfor bør du omvende deg fra og kalle meg god. (hvis du er en troende)

Jeg mener ikke annet med dette enn det som står Skrevet. Du får selv trekke ut meningen ved hjelp av den Hellige Ånd i hva som står Skrevet i Bibelen ang. 1. Joh 5:16

Når det gjelder "la oss gjøre vår utvelgelse fast" så står det i Skriften. Han som ikke lenger er iblant oss er Tony Palmer som sa han kom i Elias' Ånd for å lede alle tilbake Roma. Han sa også andre blasfemiske ting. Konf. video på YouTube. Han døde 6 måneder etter i en ulykke. Det er en klar oppfatning blant mange at det vi leserer i AP.gj. 5 kommer av å spotte den Hellige Ånd som det ikke er tilgivelse for. Mange drar paralleller til at Palmer spottet den Hellige Ånd og dermed at det kan være mulig at denne ulykken ikke bare var helt tilfeldig. Vi overlater det som hente til Jesus, men vi skal ta lærdom at vi skal være forsikte med å spotte den Hellige Ånd.

Min advarsel er da selvfølgelig ganske grei til de som vil gå samme vei om å kalle den protestantiske kirke for død, Luther protest for død, og ønsker å lede oss vekk fra Jesus i Jesus navn og da tilbake til Roma og under Hora – Skjøgen – paveveldet – satan, at de bør slutte med det. Det er mulig det er å komme med spott mot den Hellige Ånd og jeg er meget opptatt av at ingen skal komme inn under den synd som det da ikke er tilgivelse for, men evig dom og Helvete i følge Skriften.

Jeg håper og ber om at aldri må skje med noen og kanskje min advarsel om å forfekte at de er drevet av den Hellige Ånd når de vil at vi skal legge oss under satan vil hindre de i nettopp dette. De vil nok slippe unna med at de gjør det i Jesus navn. Men ikke at de gjør det i den Hellige Ånds navn.

Jeg overlater til Jesus hva det er som er spott mot den Hellige Ånd og overlater til Ham også hvordan Han vil behandle det her og nå, men da jeg er oppriktig bekymret for mine søsken så er det betimelig, meget betimelig, med en advarsel om å slutte å lede mennesker til satan i Jesus navn.

Du ser det kanskje ikke på denne måten. Vel det er kanskje best å se det på den ”verste” måten her slik at ingen går i fella og gjør noe som de ikke skulle og som de vil angre på.

Jeg kommer ikke med trusler. Skriften derimot er klar om hvordan dette vil bli behandlet. Skriften er også klar om politianmeldelse blant søsken. Jeg må jo spørre deg om dette er en trussel og dermed om du er en som forfekter å være et søsken. I så fall må du igjen omvende deg fra å ha slike tanker.

Hvis du ikke er et søsken. Altså en ikke troende, ikke en som er født på ny, så står du helt fritt til å gjennomføre det du truer med i ytterste konsekvens. Du er da ikke bunnet av Skriften. Føl deg i så fall fri til å gjøre det. Jesus rike velsignelse til deg og din familie. Skulle det ellers være noe du lurer på så føl deg fri til å spørre. Jeg føler med fri til å poste din kommentar og mitt svar her på bloggen hvis jeg finner det formålstjenelig. Altså å holde mennesker borte fra satan. Hvis du ønsker dette så vennligst slutt å være anonym og gi meg ditt fulle navn så vi kan ha vennskap på likt nivå. Hvis ikke er det kanskje best du forsetter å være anonym. Vel, en politianmeldelse vil jo gjøre slutt å det.

For å gjenta: Min advarsel er ingen trussel, men en oppfordring til å slutte med å lede mennesker til djevelen i Jesus navn.