Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Friday, March 27, 2015

Rå blasfemi fra “Toppen-presten”

Raniero Cantalamessa1  toppenprsttransubstantination

Bilde #1. ”Toppen presten” taler i djevelens hule. #2 ”Toppen presten” utfører såkalt ”Transubstantiation”.

- Kort fortalt i forbinnelese med nattverden så er det at han i den såkalte ”eukaristien”, erklærer at han har makt til å gjøre en kjeks om til Jesus FYSISKE legeme og vinen om til Jesus FYSISKE blod. Dette er det Luther kalte den største blasfemi av alle dogmer i RKI. Det sier ikke lite når det er hundrevis av avskylige falske doktriner.

Som Ulf Ekman utalte (løy og sa han ikke ville …) kan han ikke ta nattverd med ”heretic” og bastarder, (nå for orden skyld, og for den forbannede Økumene skyld, kalt ”de bortkommende søsken”), altså da protestanter. Enkelt og greit fordi da kan de risikere å bli ”excommunicated”. (Bortvist fra nattverd i en kortere eller lenger periode)

Hele invitasjonen av denne ”presten” er jo en gedigen ”komedie” (på ”toppen” av at det er hovmod og vantro og mer i den retning). Like mye som invitasjonen av Ulf ”Judas” Ekman til Jesus Church. RKI har da altså ikke forandret seg. Det er bare å sjekke deres ”bibel”; katekismen. Der står alt klinkende klart. I tillegg så er jo da denne paven han betjener en Jesuitt. Da har han skrevet under på Jesuitt Eden. Dette gjør at de begge er som ledere av ”ISIS”. De har en agenda som er lik denne type Islam og det er å få alle tilbake til Roma eller å få de utslettet.

Pinsebevegelsen og da disse HØF venner har overhode ikke gangsyn. De kan umulig være i nærheten av å høre hva Ånden sier til menigheten og er dermed ikke brødre og kan dermed ikke lede. Omvendelse er det som må til for disse vantro venner. Vi må be for deres frelse.

No comments: