Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Thursday, March 12, 2015

Gå ut av Skjøgen og hennes døtre

inqui

Du skal lete med lykt og lupe i Norge for å fine en menighet som gjenkjenner Skjøgen som den Romersk Katolske Institusjon (RKI). Verken Daniel Egeli, Stephan Christiansen eller noen andre har stått frem og bekreftet, snarere tvert imot.

Filadelfia Menigheten – filadelfiakirkenoslo - inviterer RKI prester for å be tidebønn på bønnemøte og Jesus Chuch inviterer Ulf Ekman til å tale. Pinsemenigheter feirer kirkebygg overtatt fra protestanter til katolikker med felles lovsangsfest og Pinse inviterer huspresten i Vatikanet til å tale på Sommerfestivalen. TV-Pastoren, Egil Svartdahl viser stolt frem sitt trofé for å være best i klassen og holder en falsk tale om enhet på innvielsen av Pinse i Norges Kristen Råd sammen med Paveveldet.

Andreas Hegertun har begynt å sitere på Latin og syntes det er gledelig at så mange feirer gudstjeneste i RKI. Mens Kjell Haltorp står fremst og applauderer når Egil spår om Verdenskirken og Anne Gustavsen regjerer på toppen med å sile ut protester så best hun kan.

Hvis ikke dette beviser at disse menigheter (og avis) er en datter av Skjøgen så vil intet bevise det. Derfor er vi da nå befalt av Jesus og ikke bare gå ut av hore mamma - RKI, men også ut av de som menger seg med henne slik som Pinse som da blir en del av denne mor til alt ondt. De er noen halvgale økumene freak disse som forkynner at vi skal ha samleie med RKI.

KS hadde en artikkel hvor de våget seg med et spørsmål til leseren. Det endte opp med ca 135 svar/kommentarer pluss diverse kommentarer under svar. Dette før noen ble blokkert og kastet ut for sine synspunkter som var på linje med nesten alle de andre. Forskjellsbehandlingen i Pinse har alltid vært enorm. Jeg vil si at over 90 % av alle kommentarer gikk kraftig imot at denne avgudsdyrkeren skulle tale på Festivalen.

Dermed kan vi slått fast et det er ekstremt stor splittelse mellom LED og troende folk flest. Dette igjen betyr at hvis det er noen menigheter der ute som har gjenkjent Skjøgen som RKI så bør de nå står frem og bryte med Pinse. Slik kan alle de som nå ønsker å bryte med sin menighet og som sier seg uenig i hva disse halvgale økumene freak forkynner, kan ha et sted å gå. Nok må jo en gang bli nok.

Det som er best er selvfølgelig at de som nå ikke lenger orker å høre på disse ulver av noen falske forkynnere i fåreklær starter en ny menighet som høylydt proklamerer sannheten om Vatikanet. Slik at folk kan bli opplyst og komme seg ut av denne villfarelsen. Er det noen der ute som tørr og stå frem? Eller er vi like feige å pinglete som resten av gjengen?

Det som nå blir interessant å se er om disse pastorene har fått den samme kraft til å gjøre en kjeks om til Jesus fysiske legeme og en flaske grape juice om til Jesus fysiske blod slik som denne inviterte Vatikanpresten forfekter å ha sammen med alle andre som er uteksaminert hos djevelen. Dette vil i så fall bli bevist i Markus Kirken ganske snart. Vi venter i spenning på om Himmeldronningen vil åpenbare seg og om Ulf Ekman har fått låne med seg noen skuls & bones fra paven. Regner med at de vil be for de tidligere paver som døde for over 900 år siden og som stadig er i Skjærsliden. De må jo følge tradisjonen må vite.


No comments: