Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Tuesday, March 24, 2015

Kommentar til David Østby sitt leserbrev i KS den 20. mars 2015

vatican-2

Jeg må si at det var et sakelig leserbrev og i kjent stil, mildt og forstandig. Dessverre mangler det tyngde og kraft til å vekke noen som helst. Disse hovmodige halvgale økumene freak har for lengst mistet respekt for en Guds mann som David Østby og Guds Frykt finnes heller ikke. Dermed må det sterkere lut til for både å vekke de lunkne og de med denne forferdelige ”alle veier fører til Rom” agendaen.

Som kjent så fører ikke den smale sti til Roma, men til Himmelen. Derfor må vi konsentrer oss om hva Jesus sier. Det er trist å ikke finne det i dette leserbrevet. Men la oss lese:

4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager.

5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.

6 Gi henne igjen som hun har gitt! Gjengjeld henne dobbelt etter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun selv har fylt!

7 Så mye som hun har opphøyet seg selv og levd i overflod, så mye skal dere gi henne av pine og sorg. Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, sorg skal jeg aldri se! –

8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og hungersnød. Hun skal bli oppbrent med ild. For sterk er Gud Herren, som dømte henne.

Åp 18:4-8

I dag med den Økumeniske bevegelse og den plass den har fått i enhver kirke og bedehus og blant den enkelte troende og blant de søkende, må vi stille oss dette spørsmålet; ”Hadde alle de tidligere Guds menn totalt feil når de med overbevisning og uten å tvile lærte at den Romersk Katolske Kirke (Institusjon) (RKI) er Skjøgen nevnt i Åpenbaringen?”

La os ta dette i betraktning: Var menn som John Wycliffe, William Tyndale, Martin Luther, John Calvin, Thomas Cranmer, John Bunyan, oversetterne av King James Bible og de menn som publiserte ”Westminster and Baptist confessions of Faith”; Sir Isaac Newton, John Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards; og senere Charles Spurgeon, Bishop J.C. Ryle and Dr. Martin Lloyd-Jones: var alle disse men, blant endeløse andre, helt ute av enhver fornuftig tanke da de så Vatikanet (Roma) og Pavens virke som antikristlig? – Fritt oversatt etter: Michael De Semlyen (Author of the book All Roads Lead to Rome?: The Ecumenical Movement)

Som alle skjønner så er ikke jeg den eneste som gjør krav på denne forståelsen av Åpenbaringsboken. Dette ble også lært av menn som f. eks. Ulf Ekman og var læren til Pinsebevegelsen inntil noen få tiår siden.

La oss stille spørsmålet igjen (fra en ukjent nettside fritt oversatt): Hadde alle disse men feil? Røykte de fleste av dem marihuana? Hadde alle disse en overeksponert fantasi? Var alle svært dårlige analytikere? Var de ikke særlig belest? Hadde alle menn som President John Adams, President Lincoln, Dostoyevsky, LaFayette, Gladstone, Morse, Napoleon, osv. feil når de påstod og påpekte sannheten om Vatikanet/Jesuitt/Roma/Paven? Hva tror du? Det er på tide å stille seg spørsmålet; hadde de rett, og da i så fall, blir altså mye av dagens undervisning mange steder feil. Jeg påstår; ja, dagens undervisning mange steder er ikke i tråd med Guds Ord på dette punkt.

Alle disse menn hadde helt rett som noen andre som underviser om det samme i dag. Vi trenger ikke nevne navn lenger, men la oss ta for oss en av støttene som døde for ikke lenge siden: Leonard Ravenhill har i sin bok; ” Why Revival Tarries” beskrevet det krystallklart og vi vil sitere for korthets skyld, men med ref. 1) sist i artikkel: ”RKI er det største falskneriet som djevelen har gjort!”

Så det er dette vi må ta standpunkt til. Det nytter ikke lenger å si at vi står langt fra hverandre læremessig. Det er som å bokse i luften. Vi må i dag angripe, ja angripe fordi Jesus har sagt at vi skal nettopp det i denne sammenheng, med helt andre Ord. Fordi vårt angrep må foregå med Sverdet og det eneste som hjelper her er å ”tvinge” frem et svar på hva Jesus sier vi skal gå ut av eller gi avkall på frelsen.

Jeg elsker alle mennesker. Det har Jesus lært meg. Jeg elsker derfor medlemmer av den katolske kirke og vil som Jesus at alle skal bli frelst. Hvis min kjærlighet skal bevises som ekte både til Jesus og til min neste, må jeg fortelle sannheten. Det kan bare være en sannhet. Sannheten er ikke relativ som noen forfekter. Enten så er Skjøgen som beskrevet i Åpenbaringen RKI eller ikke. Bedøm selv om deres lære er direkte i strid med Skriften og dermed at RKI da ikke er en kirke, men en institusjon og statsmakt i forlengelsen av Roma, operert og stiftet av Satan. I så fall må Pinse ut av ethvert samarbeid!

Det betyr igjen at den bommerten som ble gjort på Predikantkonferansen i 2006 må rettes opp. Vi kan ikke gå rundt å frykte for å bli kalt en sekt. Vi kan ikke være redde for å stå alene. Og igjen; alene? Jesus har lovet å være med oss til verdens ende. Vil vi stå for dette eller vi gå mot Roma. Vil vi stå for hva Jesus sier så må Pinsebevegelsen ut av Norge Kristne Råd.

”Dette kunne vi ha vært foruten. Jeg føler at Pinsebevegelsen er ført bak lyset, når stevnekomiteen reklamerer med Pave Frans’ hoffpredikant Raniero Contalemessa som taler på Hamar til sommeren. Jeg tror ikke de har dårlige hensikter. Men her har en ikke tenkt konsekvenser, som kan få alvorlige følger”. Skriver David Øsby

Dette er hva jeg tror om dette; Lederrådet har en representant i komiteen og det skulle vært interessant å vite hvordan samtalen gikk da dette ble bestemt. Eller ble Pinse-representanten sent på gangen for å vaske seg på hendene. Saken er nemlig den at Pinse har en agenda oppildnet av sterke krefter i bevegelsen om å gå veien til Rom. Jeg er sikker på at dette er et stunt med overlegg,  mye kan tyde på det, men mulig uten nok intellekt til å forstå at det kan bli splittelse.

Og splittelse må det bli hvis vi ikke snur oss fra Roma. Jeg kan forsikre dere at ledelsen ikke vil snu. De har en agenda som er for bombastisk innrettet mot nettopp dette å bli en del av det store fellesskapet, (les: Verdenskirken) og da styrt av antikrist. Å godta paven som kirkens overhode er så fatalt at jeg finner ikke ord. Det minner meg igjen om Ravenhill sin uttalelse. Å si at pavekirken er det største falskneriet til djevelen noen sinne er å si at det er verre enn syndefallet. Og jeg er enig. For den synden det var å gå i ulydighet til treet og spise av frukten kan bli tilgitt, men med vitende og vilje erklære at paven er kirkens overhode, som er meget blasfemisk da han bruker to spesielle navn på seg selv, er noe helt annet.

Den nåværende pave sendte en Biskop fra den Engelske Anglikanske kirke til en pastor med en stor menighet (”Faith movement”) i USA med et budskap som var så forferdelig at jeg kan ikke gjenta det. (Søk selv på YouTube.) Men jeg kan si så mye at han forfektet at Luther’ protest er død fordi den Lutherske Kirke nå har en troserklæring med RKI. Det ble da underforstått at den protestantiske kirke var død slik at alle nå må komme tilbake til Roma. Jeg vil nevne at denne falske læreres tjeneste fikk en brå slutt. Gud lar seg stadig ikke spotte.

Jeg håper og ber om at jeg tar feil i at det ikke kan bli noen retur.

Kjell Sørsdal, Mindanao, Filippinene 24-03-2015

Ref1:

1) “Evangelists today are wide-eyed to the might of Communism, but tight lipped at the menace of Romanism. America would shake from coast to coast in twenty-four hours if some preacher, anointed with the Holy Ghost, gave the Roman Catholic Church a broadside! We stir national interest against the cruel, half-civilized Mau Mau (wicked enough), but powwow with, and pander to, the Roman Catholic Church! These priests who dope mens souls, these idolatrous “masses,” these Calvary eclipsing prayers to Mary, these miserable millions cheated in life and in death by the greatest forgery Lucifer ever made.” (Why Revival Tarries by Leonard Ravenhill, Bethany House Publishers, 1988, Copyright 1959)

No comments: