Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Thursday, October 26, 2017

Hyper-nåde, falsk nåde, nåde


Det finnes tre forskjellig falske og misvisende nåde-forkynnelser.

Som det fremgår av overskriften vil vi prøve å sette ord på det som har foregått i hva man kan kalle den vestlige verden eller industrielle verden siden rett etter krigen. Dette har ikke bare forårsaket stor skade i Australia (samt Singapore, Sør-Korea og New Zealand), Europa, Nord- Amerika, men også i de sener år fått innpass i Afrika, Sør-Amerika og til og med China, India og Pakistan.  Altså som vi alltid har vist, djevelen sparer ingen.

Vanlig falsk nåde som snek seg inn i menigheten i Norge rundt 1960 går på at man forkynner mer eller mindre tilslørt at Jesus Kristus bærer over med synd. Forkynnelse om påbud og viktigheten av dåp i vann og da igjen omvendelse har forsvunnet mer og mer og falsk nåde forkynnelse har til slutt gått over i en enda mer frimodig forkynnelse som blir kalt «hyper grace» på engelsk. Det går meget kort ut på to ting og det er at Jesus har død for dine fremtidige synder slik at du ikke trenger å omvende deg. Likeledes så overbeviser ikke den Hellige Ånd en troende om synd og med dette å forfekte at hvis man føler at noe ikke er riktig så er det fordømmelse fra satan og ikke noe å bry seg om. I tillegg til dette blir alle som ønsker å leve Hellig for Jesus kalt «loviske».

Men dette er åpenbare vranglærer som ikke skal bruk mer tid på. Den siste typen av nåde som ikke er så godt belyst er læren om hva vi vil kalle «av nåde er vi frelst». Eller fantastisk nåde.

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ef 2:8

Dette er muligens det mest misbrukte verset i hele NT. Det blir nesten alltid kun brukt i to versjoner ved referanser:

«For av nåde er dere frelst» eller «For av nåde er dere frelst, ved tro» - meget sjeldent fult ut i sin helhet.
Og nesten aldri vil man også inkludere vers 9: Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

For en mer utdypende forklaring på nåde se:

For å komme til saken; det er med sorg i hjerte jeg er nødt til å innse at på grunn av en stor feil i videreformidlingen av brevene til Paulus så har de fleste troende i dag ikke greid å ta inn over seg hvem man er i Jesus Kristus. Dette er til stort hinder for en ekte forkynnelse av evangeliet. Det er som at ringvirkningene av denne forkynte type nåde aldri slutter å spre seg og igjen spre sin forvirring om hvem vi er i Kristus. Den Hellige Ånd er i sorg.

For å slå det fast; det er Guddommens KJÆRLIGHET som skal forkynnes. Nåde er beskrevet som en ufortjent gave mens AGAPE (gresk for Gudommelig kjærlighet) er beskrevet som «ikke fordi og ikke på tross, men ubetinget».
Hadde det ikke vært for 1. kor. 13 så ville jeg begynt å lure på om det var noe ved Paulus som han hadde fått skjøvet i bakgrunnen. At nåde overgår kjærlighet. Men takk Jesus for 1. kor. 13. Paulus sier i et av sine brev at han ser på seg selv som den største synderen av alle. Da forstår vi hans kjærlighet idet den som er tilgitt mye elsker mye. Men i dette ligger det også at han mente seg å trenge til nåde. Mye nåde. Når vi vet hva han bedrev før han ble gjenfødt så skjønner vi dette.

Men la det være tindrende klart; Paulus sin forkynnelse om nåde har kun med at vi (og spesielt jødene) må forstå at man ikke kan bli gjenfødt av gjerninger. Altså ved å holde Loven.

Derfor finner man ikke denne forkynnelsen i evangeliene. Man finner kun forkynnelsen om Guds Kjærlighet (AGAPE). Johannes sitt brev blir av noen kalt kjærlighets-evangeliet. Og det med rette. Man finner lite om nåde der. Man finner masse om AGAPE.

Hvis vi ikke snart slutter å forkynne om nåde og begynner å forkynne om AGAPE vil til slutt «ingen» forstå hvem de er i Jesus Kristus. Jeg vil her gå langt i å beskrive hva vi er i Jesus Kristus. For langt vil sikkert noen si …
Her er hvordan jeg ser det som jeg mener er etter Skriften; mens nåde er noe ufortjent er AGAPE fortjent. I den forstand at vi har ikke fortjent AGAPE som lønn, men som sønn.

La meg forklare. Ingen blir frelst av nåde. Nåde er heller ikke en person i Guddommen som skal tilbes som man skulle tro mange bedrev i dag. Noa fant nåde i Guds Øyne, men det var tro og lydighet som frelse de åtte.
Hvis nåde kunne frelse trengte ikke Jesus å dø på korset. Fordi Jesus kom med nåden og sannheten beskrevet i Joh. 1. Kun Jesus blod frelser og det er utøst i AGAPE kjærlighet.

Når en gjenfødt en dag står til brud vil ikke Jesus si; «du skal bare vite at der er av nåde jeg tar deg til ekte». Heller ikke vil Faderen si at når vi arver Riket; «din eks-synder. Der er bare på grunn av nåde du arver» Nei, nei og atter nei. Jesus tar oss til ekte av AGAPE og vi arver rike gjennom AGAPE og at vi er ekte sønner og døtre. Altså vi arver av de rettigheter vi har som barn!

Det er på tide at vi forstår at som gjenfødte så er vi barn av den Allmektig Gud. Som barn så fortjener man foreldres kjærlighet i den forstand at man kan gjøre krav på kjærlighet fra en far og mor. Hvis ikke far og mor elsker en så er de ikke far og mor. Selv jordiske foreldre vil gladelig gi sitt liv for sine barn. Forskjellen på oss og det som skjedde på korset er at Jesus ga sitt liv mens vi ikke var barn, men vantro syndere. Barn av satan.

Rom 5:8 Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.   

Så når vi som jordiske barn av syndige foreldre kan gjøre krav på deres kjærlighet nettopp fordi de kaller seg foreldre hvor mye mer skal vi ikke kunne gjøre krav på vår Himmelske Fars og vår Frelser, Bror og Brudgom sin Guddommelige kjærlighet. Før vi forstår dette mirakel som skjer når vi blir gjenfødt vil vi aldri forstå hvem vi er i Jesus Kristus. Før vi slutter å formidle denne ufortjente nåde i stedet for fortjent AGAPE så vil vi aldri kunne ta inn over oss hvem vi er Kristus. Vi vil aldri kunne få den kraft og ILD som trengs for å gå ut med et evangelium som omhandler ikke bare nåde, men først og fremst AGAPE.

Vi har i dag en frikirke som går mer og mer over i grøfta og ut i det grå intet. De som tror seg å ha skjønt Guds gave viser seg å ha misforstått. De tror Guds gave til menneskene er noe som heter «nåde» og ikke en altoverskyggende grenseløs Guddommelig Kjærlighet som vi faktisk kan gjøre krav på som barn.

Det står Skrevet; Gud er Kjærlighet - AGAPE
det står ikke; Gud er nåde.


No comments: