Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Friday, February 26, 2016

Økumenikk, Cantalamessa og Ekman

KS tar inn nok et leserbrev med falsk doktrine for å markedsføre denne sataniske økumeniske forvirringen.

Nok en gang trykker KS et forsvar for denne motbydelige handlingen å invitere satan til Hedmarks-bunnen. Denne gange ved Øystein Johnson, Ås (ØJ). Konklusjonene til ØJ er så bedervet av økumene og vridning av Skriften at han gjør seg lik satan. Som pinsevenner flest dømmer han lett folk inn eller ut av Himmelen ved å dømme i om Jesus Kristus har døpt dem i den Hellige Ånd. Denne gangen gjelder det pavens predikant Cantalamessa og overskriften på brevet er; «Sannheten er en person og kristendommen en relasjon» (se KS 12/2 side 41).

Her er da begrunnelsen for at ØJ dømmer Cantalamessa som Ånds-døpt:
«Sannheten er en person, og kristendommen,
selv om den er en verdensomspennende
religion, er først
og fremst en relasjon. Og denne
personen bor helt tydelig inni vår
katolske bror, for Johannes sier: «Vi
vet jo at vi er gått over fra døden
til livet, vi som elsker brødrene. …
Ingen har noen gang sett Gud; men
dersom vi elsker hverandre, blir
Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt
i oss» 1 Joh 3,14; 4,12.»

Fordi Cantalamessa sier:
(i forbindelse med at han ble døpt
i Ånden): «Mest overraskende av alt
fikk jeg en sterk kjærlighet for alt
Guds folk, også de utenfor min egen
tradisjon» (Korsets Seier 5.7.2015)»

Bildet: Cantalamessa kysser et krusefiks og gjør seg skyldig i avgudsdyrkelse.

«Også de utenfor!» Vi skal gå litt nærmere inn på hvorfor Cantalamessa sier det han sier i slutten av artikkelen. Også disse ekstremt sataniske dogmer og doktriner til RKI senere i dette svaret på dette leserbrevet, men først vil vi se nærmer på ØJ's konklusjoner.

Vi refererer:
Jeg tror ikke på de katolske
dogmene, på «mellommannen»
paven eller på Marias evige jomfrudom,
men hvem er jeg som skulle
begrense Den Hellige Ånds nedslagsfelt
i det enkelte Guds barn
uansett konfesjon? Det som betyr
noe er ikke om man er katolikk eller
metodist, pinsevenn eller lutheraner,
men at man er en ny skapning
i Kristus Jesus. Paulus sier i 2 Kor
13,8: «For vi makter ikke noe mot
sannheten, bare for sannheten.»

Bildet: Cantalamessa utfører "Eukaristien" og etter eget sigende gjør om vin til Jesus fysiske blod.

Nok en gang vrir han på skriften og dette sammen med at ØJ ikke kan godkjenne deler av læren til RKI til en hykler av rang som for eksempel andre i samme kategori som sier, «ja vi er ikke enig i læren, men vi kan stå sammen om det vi kan enes om og så er vi bare enige om å være uenige om resten». Altså et voldsomt kompromiss i kjent økumene stil.

ØJ fortsetter da med noe som er nesten uforståelig som han har kalt « Legge noe til» og spør:
«Hvor mange pinsevenner har
tatt seg bryet med å undersøke tradisjonen
de selv står i?»

Resten av dette kapitlet vil jeg ikke kommentere da det er umulig å følge hans retorikk. Men ja noen «pinsevenner» har sjekket hvilke tradisjoner vi står i. De er helt fra 500 år tilbake i første omgang å så kan vi gjøre et hopp bakover til for ca 2000 år siden, pinsedag vet du Johnson, og så selvfølgelig har vi for 100 år siden Azusa Street som Johnson også sikkert kjenner til. ALLE med det klare utgangspunkt at de som forkynner et annet evangelium er forbannet. Som da den Romersk Katolske Institusjon (RKI). Dessuten har vi jo nå om ca et år 500 års jubileet som blir en påminnelse om at alle reformanter fra Luther til Ravenhill, alle Guds menn gjennom alle disse 500 år, ikke har hatt noen problemer med å gjenkjenne RKI og paven som antikristelig. Altså i dette tilfelle vil Cantalamessa selvfølgelig bli kalt antikrist ut i fra tradisjoner hos pinsebevegelsen. Jo ØJ, noen har gjort hjemmelekser.

Vi kan jo nevne svikeren Ulf Ekman siden ØJ nevner det i en forvirrende sammenheng. Ekman forkynte i sin tid på lik linje med alle tidligere pinsepredikanter at pavedømme var antikristelig og at RKI var hora beskrevet i Åpenbaringen.

Så kommer da noe som er kalt «trekke noe fra» som er mer forståelig, men som dog ikke har noen sammenheng med resten. Hvis det da ikke skulle mynte på at noen har uttalt at slipper vi til pavens mann så kan vi jo like godt åpne opp for Jehovas Vitner (JV). Vi vet jo at også JV som RKI er sekter så ja, slipper vi til en sekt så hvorfor ikke resten. ØJ er faktisk mer omfattende i beskrivelsen av JV sektens falske dogmer og doktriner enn han gidder å være med RKI. Selvfølgelig, når man så gjerne vil underbygge et falskneri. Som faktisk er en av agendaene til disse hovmodige, halvgale, hyklerske økumene freak (3HØF).

I hans neste avsnitt som han kaller «slavekår» så kommer han med en påstand som underbygger nettopp vår påstand om 3HØF. Han sier om JV (da korrekt):
«SLAVEKÅR. Her er det ikke snakk om
en personlig relasjon til Jesus, men
om slavekår under Det styrende råd
i Brooklyn, New York.»

Ja da så! Har han helt glemt hvordan enhver katolikk er slave under paven? Har han ikke lest hvordan katolske statledere til alle tider har vært under å lyde paven mer enn sitt embede? Er ØJ helt blind når det gjelder RKI sin doktrine om pavens ufeilbarhet? Her kunne vi holdt på , men vi vil oppsummer til slutt.

Før vi avslutter og avslører disse 3HØF og deres agenda vil vi nevne billedteksten:
«ØKUMENISK MØTE: En katolsk prest og en pinsevenn-redaktør møtes.»
Her vises altså Cantalamessa og KS redaktør Lars Christian Gjerlaug som i sine artikler angående saken, som ikke ser ut til å ende da KS er mer enn villig til å selge seg til djevelen, sier at Kristi brud blir helere og mer attraktiv når vi lar oss undervise av djevelen.

Så la oss konkluderer for ikke å bli for lange. Vi vil heller lege ved noe linker som belyser saken;
«Og denne
personen bor helt tydelig inni vår
katolske bror, for Johannes sier: «Vi
vet jo at vi er gått over fra døden
til livet, vi som elsker brødrene. …
Ingen har noen gang sett Gud; men
dersom vi elsker hverandre, blir
Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt
i oss» 1 Joh 3,14; 4,12.»

Altså at Cantalamessa har Jesus boende i hjerte fordi han elsker brødrene ifølge ØJ. Her kommer hvordan denne satans utsending «elsker brødrene»:

«Han sier
i forbindelse med at han ble døpt
i Ånden: «Mest overraskende av alt
fikk jeg en sterk kjærlighet for alt
Guds folk, også de utenfor min egen
tradisjon» (Korsets Seier 5.7.2015).»

Først må vi forstå at når man for eksempel er ansatt hos Telenor så kan man ikke i neste øyeblikk benekte at man har noe som helt å gjøre med mobiltelefoni. Dessuten når man har førekort for bil å kjører på rødt lys og da blir stoppet og bøtelagt så kan man ikke forfekte at man ikke viste.

SÅ denne kjærligheten til brødrene, som da ikke er brødre, men kjettere (og våre barn bastarder) i følge RKI, er å få de tilbake til Roma. Siden for kort tid tilbake byttet RKI ut merkelappen på gift-flaska og begynte å kalle oss «adskilte brødre» eller da «bortkommende brødre». Dette er det han har kjærlighet til; å få oss tilbake til Roma. Dette har alltid vært Romas agenda. Enkelt og greit fordi de sier; det er ikke frelse utenfor RKI. Så han ser på oss som gjenfødte ser på vantro; de må bli frelst. Vi må frelses. Og dette tro han på. Dette er den kjærligheten han har. Totalt forblindet av satan og Romas agenda.

Dessuten er det ikke mulig å være ånds-dåpt og fortsette i RKI. Millioner av vitnesbyrd over 500 år bekrefter dette. De som forfekter at man kan være ånds-døpt og stadig fortsette i RKI benekter jo Jesus ord om å gå ut av hora. Blir man ånds-døpt og fortsetter i RKI så blir man rett og slett frafallen. Den Hellige Ånd vil jo nøde en til å gå ut. Hvorfor ellers tror dere vi har 100 millioner martyrer nettopp drept av hora for å gå ut av henne?

Denne «presten» fra RKI «elsker» Kristus Jesus og brødrene så høyt at han; Kaller paven for Hellig Far. Kaller paven for den Hellige Ånd (fordi han kaller paven for «Jesus representant på jord» - «Vicar of Christ). Han ledere da de «brødrene» han påstår å elske ved å forkynne at alle som sier at vi er frelst ved tro alene er forbannet og alle som sier at Ordet alene er vår rettesnor forkynner falskt og dessuten lærer han «brødrene» at man må være god for å bli frelst. Eller retter sagt for å få kortere tid i skjærsilden. Hvis du spør paven eller denne «presten» om hvor de går når de dør så sier de «vet ikke» fordi dette er læren til RKI at det er nesten umulig å gå rett til Himmelen uten om å gå veien om skjærsilden. Men la oss avslutte og heller legge ut en liste over de 50 verste doktrinen som han representerer.

Denne falske typen forfekter at han kan tilgi synder og forfekter at han har kraft til å kalle Jesus ned fra Himmelen når han vill og gjøre Ham om til en kjeks og så ofre Ham på RKI alteret gang på gang over hele verden. Dessuten så påstår han at han har kraft til å gjøre om vin til Jesus fysiske blod. Dette er en blasfemi nesten uten sidestykke. Dette vil han at «brødrene» skal være med på . Så høyt elsker han brødrene! Man må jo være totalt forført for å skrive et slik brev som ØJ har gjort og likendes totalt inn under djevelen for å trykke det.


Se forøvrig:

og mye mye mer for de som er interessertNo comments: