Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Saturday, September 01, 2012

Jesus avskjedstale i endetiden – Del 2

Frukt

Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn. John 15:16

Vi kan ikke forlate Evangeliet om Jesus ifølge Johannes uten å gå nærmer igjennom det med å gå ut å bære frukt. Konklusjonene blir jo; for at Faderen skal gi oss alt det vi ber om i Jesus navn så må vi har frukt som varer og som vi gikk igjennom i del 1, i lydighet og utholdenhet. Også kalt fullmoden frukt.

Det som falt blant torner, er de som hører, og mens de vandrer fram, kveles de av bekymringer og rikdom og livets lyst, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet. Luk 8:14f

Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Joh 15:2

Det er kanskje på sin plass å definere hva det vil si å bære frukt siden så mange har missforstått, med eller uten vilje, høstens frukt, med åndens frukt. Stikkordene blir gave og bære.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Gal 5:22- Detter gaver gitt av den Hellige Ånd.

Mange tror (med eller uten sikkerhet) at det menes åndens frukt når Jesus holder avskjedstale og påberoper seg herved dette og mener med det at de har frukt å vise til i livet. Det er forsåvidt riktig. Forfekter vi å være født på ny MÅ dette vise seg i alle former i vårt. På ALLE måter og på ALLE områder. Uten gjerninger er troen død og den kommende frelse kan «henge i løse luften». MEN, det er IKKE det Jesus mener her.

Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! Luk 10:2

Så det Jesus mener her er helt klart en frukt som høstes av arbeidere (Matt 13:30, Joh. 4:35) eller å bære frukt frem som på et vintre som bærer frukt.

Så når Jesus sier: «Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort» skal vi ikke ta at for lett på dette. Det han sier er rett og slett at vi blir tatt bort fra samfunnet med Ham. Intet samfunn med Jesus og en kommende frelse «henger igjen i en tynntråd».

Det bevitnes også her: Joh 15:4: Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. - Altså intet samfunn med Jesus ingen frukt.

Joh 15:5: Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. - Så er det altså igjen snakk om å gjøre. - Dette Ordet som er så Hellig, men som mange nærmest hater og hyler lovisk om når det blir brukt. Ja vi må faktisk gjøre noe, vi skal til og med arbeide på frelsen, uten knurr og tvil, uklanderlige og rene, i det vi holder frem livets Ord. I tillegg hvis vi ikke hadde så mye imot å gjøre, fordi vi har slukt billig nåde, så hadde vi vært i stand til å gjøre større gjerninger en det Jesus gjorde!

Joh 15:8: I dette er min Far herliggjort at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler.

Hele avskjedstalen til Jesus er en forlenget misjonsbefaling om å gå ut, gjøre disipler, døpe og undervise om ALT Jesus sa. Uten å bære mye frukt kan vi ikke kalle oss disipler og heller ikke regne med å Herliggjøre Jesus Navn. Det er på tide å ta dette alvorlig. Jesus kommer snart og han kommer ikke for å hente en uren brud, heller ikke kommer det møkkete barn inn til Faderen. Som vi startet med Jesus har utvalgt oss til å bære mye frukt. Har du skuffet Ham i dette? Kan du vise til mye frukt i ditt liv?

Dette er meget hard å svelge for mange troende. Særlig for de som mener seg å være gjenfødt på aller beste måte, med tungetale og det hele. OK, det skal sier følgende: Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst. Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, men bare Gud, som gir vekst. 1Kor 3:6f –

MEN, hvis man fører et liv som hverken har åndens frukt, høstens frukt eller har noen synlig «vanning» eller overgivelse i sitt liv, men lever så tett opp til verden som mulig, og kanskje med ett ben i verden, så vil jeg bedømme det slik at en påstand om gjenfødelse kan virke noe tvilende.

Å følge Jesus må, etter slik jeg forstår Skriften, føre til en del forandringer fra det gamle livet. Det som mange ganger er tilfelle er at de vi snakker om ofte er andre og tredje generasjons barn av troende som aldri egentlig har vært ute i verden. Den lunkende gruppe som aldri egentlig har fått en reel omvendelse og er dermed ikke gjenfødt.

Det er selvfølgelig flere grupper her og en stor gruppe er de som har kommet under den forvirrede falske nåde forkynnelsen om at uansett hvordan du lever så er du frelst bare du har bedt frelses bønnen din (eller er døpt som spedbarn). Dette er selvfølgelig en løgn og vi ser gjentatte ganger i Skriften faktisk det syder over av advarsler om å ikke komme i den situasjonen at Jesus sier på dommedag; Vik fra meg, Jeg kjenner dere ikke. De som får dette svaret fra Kongen trodde faktisk at de var frelst allerede!

På toppen av et hele sier faktisk Paulus: Rom 6:22: Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. Hvem har vel helliggjørelse som frukt i dag? Dette er noe for en senere deling.

(Hvis intet annet angitt så er NB88 brukt som henvisninger og fete typer og understrekninger i skiftsteder er mine fremhevelser av en bestemt viktighet)

No comments: