Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Saturday, July 28, 2012

Arvesynd eller «opprinnelig synd» - en kort forklaring.

Læren om arvesynden mener de fleste er kommet igjennom Augustin (354-430), men jeg er enig med de som ser det som en doktrine med opphav i den Gnostiske sekt allerede så tidlig som ca år 30-120. Paulus nevner noe om dette også, som ofte er missforstått (som mye annet som han skriver), i Rom 5 (ca år 56) og vi har også andre kilder som de tidlige historieforteller som Josephus og andre.

Læren er som følger: Ifølge den kristne tradisjon er arvesynd «opprinnelig synd» den allmenne tilstand av syndighet i mennesket (mangel på hellighet) som mennesker fødes i. Dette er ført videre som et sterkt begrep i den katolske læren og Luther tok dessverre ikke avstand fra det og det hjalp heller ikke at Calvin støttet Augustin i sine tanker og falske doktrine.

Derfor har jo også den protestantiske lære dette begrepet i seg. Det er derfor vært vanlig når et nyfødt barn er i ferd med å dø og ikke ringe etter legen, men etter presten for å få det døpt så det ikke skal gå fortapt. Ja dette er den norske kirke og det er selvfølgelig skammelig. Detter går i dag alle med på og samarbeider med helt ned til de superhellige pinsevenner. Forkastelig.

No comments: