Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Thursday, March 31, 2016

KS sitt fall

-og andre «kristne» økumene blekkerHvorfor har KS falt? Og hvorfor har fallet blitt så stort? Denne avisen som begynte så bra i Ånd under navnet Byposten med redaktør Thomas Ball Barratt.

Vi leser følgende:
«Tidsskriftet Byposten
Barratt startet avisen Byposten allerede i 1904, mens han var prest i metodistkirken. Da han brøt med metodistene, fikk han med seg bladet, Byposten,
Avisen skiftet navn i 1910 til Korsets Seier og i dag er dette pinsebevegelsens hovedorgan i Norge. Barratt var en ivrig skribent i bladet.»

Hvorfor avisen skiftet navn til Korsets Seier er jo ganske merkelig da dette er et navn som ikke er bibelsk. Korset har jo ikke seiret over noe som helst.

KS har falt fordi de som eier og styrer i redaksjonene har falt. Det er jo først og fremst eiere dette dreier seg om. Det er jo de som er ansvarlig!


finner man noe av eierskapet til KS. Det hele er en så surrealistisk konstruksjon at hvis man prøver å gå i dybden kan man risikere å bli forvirret ... som da de som eier allerede er.

Vi ser at Filadelfiaforlaget eier 80 % som er over 2/3. Hvis vi ser på eierstrukturen til Filadelfiaforlaget så eies den 77,66 av «andre». (Som man kanskje selv kan regne ut hvem er?) Den andre delen i KS eies av Mentor Medier AS (20 %). Som styrets leder her sitter Håkon Jahr. Håkon Jahr er en av tre i forstander trioen som styrer Filadelfia Oslo.

Og her kommer vi tildels til kjernen fordi det er Håkon Jahr og hans millioner som styrer det meste av Pinsebevegelsens økonomi samt att hans barndomsvenn Egil Svartdahl styrer pinsebevegelsen sin Økumeniske retning. Disse elsker sine posisjoner og det har blitt deres fall.

De som sitter i redaksjonene til KS er først og fremst Anne Gustavsen og Lars Christian Gjerlaug. Disse har som de to andre godkjent paven som en kristen leder. Dette er det store problemet når det kommer til KS og denne avisens ærlighet og troverdighet. I det siste har vi sett hvordan de har nærmest vært løpegutter for Vatikanet og deres sak om å føre alle tilbake til Roma. Det blir ikke bedre at disse mennesker blir sett på som noen hellige helter av de fleste innen Pinsebevegelsen. Og man nevner gjerne utrykket «ikke rør Herrens salvende». For et vannvidd ....

Det finnes en gruppe av brennende troende søsken som i disse dager ønsker å nå ut til så mange som mulig med budskapet om at Jesus kommer meget snart og at Jesus Kristus er i ferd med å rense sin brud og at vi må våke og be om å få bli stående foran Ham en dag uten flekk og lyte. Denne advarsel som denne gruppe troende prøvde å få inn som en helsides annonse i KS ble stoppet av redaksjonen ved Gjerlaug.

Den ble ikke i første omgang stoppet av annonseavdelingen. Fordi der vet de sikkert at hadde dette vært en advarsel fra Ruter om nye rutetider som trer i kraft fra 3. april så hadde det gått rett inn med takk. Hadde dette vært en advarsel fra Kristelig Folkeparti om at noen har dannet en organisasjon som prøver å ta liv av kristne så hadde den gått rett inn med takk. Men når noen troende prøver å sette inn en annonse som advarer mennesker om at de muligens går på veien til Helvete og som vil lede de til en evig fortapelse dersom de ikke omvender seg så er det ikke mulig å få den inn. Dette må de ansvarlige stå til rette for en dag hvis de ikke omvender seg.

At de er hysteriske hype-morsomme og foreslår at det heller bør sendes inn som et leserbrev er ikke bare vannvidd men også hyklersk. Vi vet med sikkerhet av det aldri vil bli trykket. Hvorfor? Jo fordi flere gjenfødte har i lengre tid prøvet nesten desperat å få noe inn i KS om det økumeniske som i dag nærmest har voldtatt troende. Det er bare ikke mulig. I stedet reiser man hjem til Ekman og lager fler helsider reportasje hvor man ikke stiller et enste kritisk spørsmål, men i stedet holder frem helside biler av denne «judas». Sikkert fordi KS selv har blitt «judas». Kanskje meste han som dro; Lars Christian Gjerlaug som har blitt konfrontert med dette.

Annonsen er nå oversendt Dagen så får vi jo se om de er like hyklerske.

No comments: