Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Thursday, April 24, 2014

Well, we will have to make some changes... but for the time being, keep this thing quiet!

"There is a hundred times more evidence that Peter was buried in Jerusalem than in Rome." –

Rev. Father J.T. Milik, Roman Catholic Priest and archaeologist

"Well, we will have to make some changes... but for the time being, keep this thing quiet." –

Pope Pius XII, the Bishop of Rome

peterstone1peterstone2

Menigheten i Babylon, som er utvalgt sammen med dere, sender dere sin hilsen, likeså Markus, min sønn. 1Pet 5:13

RKK har i all tid, for å sikre sin lære og forklart sete for Vatikanet og paveordningen, at Peter døde i Roma. Dette verset i Skriften er en av de tingene de bruker som bevis sammen med en eldgammel tradisjon om at Peter ble korsfestet og led martyrdøden i Roma.

Dette kan ikke bekreftes rent historisk. Det er kun basert på tradisjon.

Nå finner man på Internet derimot masse slikt som dette:

“If you know the feeling of genuine excitement about the workings of the Lord, then you will be ecstatic to learn that archaeologists have found first-century dedications with the names Jesus, Matthias and "Simon Bar-Yonah" ("Peter son of Jonah") along with testimonials that bear direct witness to the Savior. A "head stone", found near the entrance to the first century catacomb, is inscribed with the sign of the cross.

Where were such inscriptions found? Etched in stone - in the sides of coffins found in catacombs (burial caves) of some first-century Christians on a mountain in Jerusalem called the Mount of Olives.

An inscription, found on a first century coffin bearing the sign of the cross, reads: "Shimon Bar Yonah" = "Simon [Peter] son of Jonah".

http://www.freerepublic.com/focus/religion/1027410/posts

Hvis man går nøye igjennom ser det altså ut som at det er bevist at Peter ble gravlagt i Jerusalem.

Legger ikke mer referanser her. Søk selv hvis du er interessert nok.

Dette betyr at Peter skriver til Roma og kaller byen for Babylon. Det er faktisk en tradisjon blant de tidlige kristne at Rom ble nevnt som Babylon.

Så når RKK da selv innrømmer at Peter skriver til en menighet i Roma og betegner byen med Babylon så har de altså gravd en egen grav siden det nå er bevist at Peter døde i Jerusalem og ble gravlagt der.

At det undergraver all deres lære om Vatikanet og Pavedømme også får vi komme tilbake til. Alt skal komme for en dag.

No comments: