Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Thursday, August 01, 2013

Konvertert eller ikke?

Det er et tema som er altoverskyggende viktig og det er;

«Hvordan kan vi være sikre på at vi en dag blir bedt om å gå inn til Evigheten sammen med Jesus».

Uten å gi en enste referanse til skriften denne gangen vil vi prøve å få den enkelte til å tenke i andre baner. Selv Johannes som hadde bevitnet; «dette er Guds Lam» ble i tvil om enkelte ting. Men tvil er fra djevelen og det skal vi ikke ha. De vi skal ha er hva så mange kaller «frelses visshet». Men hva er nå det?

Utrykk som «evig sikkerhet», «forut-bestemthet», «kan ikke miste frelsen» «Gud angrer ikke sine gaver» osv er hyppig brukt blant de som mener at alle som har bedt en «frelses-bønn» vil en dag arve Riket.

Vi kunne snakket om det også og vi kunne snakket om hva Skriften sier i Hebreer brevet 6 og 10 bl.a., men vi vil heller ikke det.

Det vi ønsker er å stille deg et enkelt spørsmål; «har Han som har All Makt i Himmel og på Jord, den eneste som har Makt til å Skrive deg inn i Livets Bok også Makt til å stryke deg ut?»

Det er dette spørsmålet alle må stille seg. Og svaret er gitt; Hvis Han ikke har det så har Han ikke Allmakt og er dermed ikke Gud. Det betyr igjen at vårt hovmodige ønske om å ha absolutt «frelses visshet» i den form som visse «lykke» predikanter sier at vi skal ha vil forsvinne.

Saken er nemlig den at det er den Hellige Ånd som legger ned visshet om arverett i et gjenfødt hjerte. Ikke disse «lykke» predikanter og TV pastorer verden over. De har gjort oss til slaver av deres programmer fordi så mange av oss ikke har denne vissheten innlagt av Ånden og trenger derfor å høre at «jo det er i orden med deg». Dette er fra satan og ikke fra Jesus.

Studer Ordet. Slutt å kompromisse det. Bli døpt i vann på din tro og bekjennelse. Be Jesus om å døpe deg i den Hellige Ånd. Søk fellesskap med de som har et ønske og det er å gi sitt legeme som et Hellig offer til Jesus. Daglig. Vær et vitne i hverdagen. Så vil du oppleve at den Hellige Ånd legger ned en visshet i ditt hjerte om at en dag skal du arve Riket sammen med Jesus. En dag skal du stå brud der oppe i Himmelen. En dag skal du dømme alt ondt nedom og til Helvete sammen med Jesus.

Vil du lese mer om dette og andre ting som høre Guds Rike til i forbindelse med at vi må ta livet av vårt ego, vårt hovmod, så gå til nedlasting av gratis e-bok «Hovmod» - En bok om hovmodet i menigheten som lanseres i dag på: http://www.digos.serena.no/hovmod.html

Jesus rike velsignelse til deg og din familie.

No comments: