Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Friday, November 11, 2016

En Advarsel (vedrørende endetiden - 1)


Medias rolle i Ende tiden er en utløsende faktor for at Antikrist vil lykkes. Derfor må de følges med argusøyne for de som vil holde seg orientert. Mark Z prøver nå å benekte at FB hadde noen innvirkning på valget i USA. Det er bare fordi at han ikke vil ha HC sitt tap på samvittigheten. FB hjalp Trump tror jeg. Enkelt og greit fordi han vant. Sosiale media har fått makt. Denne makten vil ikke hva vi kan kalle eliten, de etablerte, globalistene (EEG) tolereres ved neste valg i USA. Det er fire år til. De vil forbered seg. FB vil allerede nå begynne sensurer mye av de kristne gruppen.

Jeg har ingen peiling på politikk og prøver derfor å holde meg unna. Jeg mener dessuten at en gjenfødt ikke har anledning til å engasjere seg i politikk. Jeg vil ikke utdype dette fordi denne lille påminnelse ikke handler om det. Denne påminnelse og advarsel handler om at globalistene (EEG) vil til slutt vinne frem fordi det er i tråd med Skriften. En Verdens Ordning (1WO) (politikk, makt, valuta, økonomi, økumeni, religion osv) vil vinne frem og sette Antikrist i Templet hvor han vil bli tilbedt som Messias, verdens redningsmann.

Det jeg tror vil skje og som jeg vil advare mot er de kristnes begeistring over at EEG denne gangen fikk seg en smell. Kristne fikk også noe å juble for hvis vi tenker på at Brexit var et steg imot EEG. Jeg tror dessuten at det blir mer å juble for til neste år. Hvis vi tar en titt på listen over land som har valg neste år og samtidig sjekk den partiene som er nasjonalistiske i stedet for globalistiske, altså høyresiden mot venstresiden så finner vi at mye kan forandre seg også i Europa.


EEG vil ta makten gjennom venstresiden. Derfor vil venstresiden vinne på sikt. Og der igjen må vi spørre oss hvordan dette vil skje. Jeg tror det vil skje gjennom totale feilgrep av høyresiden. Det verste feilgrepet vil bli unntakstilstand på grunn av opptøyer satt i stand av venstresiden. Dette er ikke nytt. Det har skjedd gang på gang og utløser noen ganger borgerkrig.

Vi som har Skriften og den Hellige Ånd som autoritet og advokat har en enorm fordel i å kunne teste hva som skjer og finne ut om det er fra den onde. Det ser nå ut til at det gode har vunnet frem, men fienden er smart, jeg hater å måtte innrømme det, og han tenker også langsiktig. Han tror fortsatt at han skal kunne vinne.

Vi ser i dag at vi har vekkelser i muslimske land, mens Three-Self Patriotic Movement i Kina, Prosperity Gospel i Afrika og den Økumeniske bevegelse i syd Amerika har mest fremgang. Alle disse steder var det for ikke lenge siden fremgang for det rene evangelium, men fienden har sådd inn ugress. Vesten er i totalt frafall som er det sikreste tegnet på Jesus sin snarlige gjenkomst.

Vi som gjenfødte lydige barn må derfor være vise i den tiden som kommer. Ja det ser ut til at vi fikk et pusterom (hvis vi vil ha det, for det vi vil ha er jo Jesus sin gjenkomst helst i dag) mot globalsimen ved USA valget. Bare ikke tro at det vil vare. Jesus har ingen plan B. Plan A er på gang og vil bli gjennomført.

Pressen vil ikke forandre seg. Venstresiden vil ikke forandre seg. Den romersk katolske institusjon vil ikke forandre seg. Muslimene vil ikke forandre seg. Heller ikke EEG.  De vil alle ture frem mot 1WO. Det er kun snakk om tid. La oss derfor følge desto mer nøye med i tiden som kommer med dette for øye.


I kjærlighet til at alle skal komme til tro og kjenne Gud Fader og Han som er salvet og utsendt; Jesus Kristus. Sannheten er stadig Guds Ord og intet annet.

No comments: