Please visit

Please visit
Timeout Café And Ministry Ass, Inc.

Monday, January 07, 2013

Noen ganger kommer hovmod av å være usikker. Usikker på løftene og håpet. Dette er på grunn av frykt. Frykt på grunn av at Sann Kjærlighet, Agape, ikke har fått anledning til å drive frykten ut. Det er en djevelsk dans som vi må advare mot.

Det er etter «lang» erfaring med troende som har bestemt seg for at det finnes «evig sikkerhet» etter en «frelses-bønn», som også påstår at andre er hovmodige når de ydmykt overlater til Jesus å holde dom, at det er klart for meg at denne gruppen er meget usikre på det aller, aller meste. På toppen av dette innehar de falsk ydmykhet som er stolthet og hovmod.

Det er derfor de trenger denne «sikkerheten». Andre som er fornøyd med ny nåde hver dag og er inne i Løpet for å vinne Seierskransen, og som da blir kritisert for at de i det hele tatt løper, blir derimot fortalt av denne gruppen at de er under forvirring og under loven og dermed også under usikkerhet eller enda verre. Når  gruppen som velger å overlate ALLT til Jesus, hviler i hva Ånden bekrefter i hjerte og ikke trenger annen sikkerhet en det, blir de rett og slett mobbet.

De som absolutt må ha sikkerhet stoler ikke på  Troens Opphavsmann og Fullender , Jesus, og er forvirret. Fordi de trenger sikkerhet. Sikkerheten ligger i håpet og det har de ikke forstått. Det er derfor de også tvilhoder på sin doktrine og ikke er til å rikke. De er i utgangspunktet livredde. Den fullkommende kjærlighet har ikke fått anledning til å drive frykten ut. Dette er tilfelle for flesteparten av de som kaller seg troende i dag og som derfor ikke kan kalle seg troende fordi de ikke har noen tro. Ikke en gang et håp. Bare en falsk sikkerhet.

Selv om man ydmykt ber de om a la Jesus ha alle Fullmakter slipper de ikke taket i det de er sikre på at de har fullmakt i og med. De tror de har fullmakter i løftene og ikke sikkerhet i tro for at løftene skal og vil bli oppfylles en dag. Også bestem av Faderen. De vil så gjerne ha det oppfylt nå. Dette er usikkerhet og et triks fra satan. De sier de stoler på at pappa vil holde løftet, men de forlanger sikkerhet i en form som er en løgn. Det er ikke tillit til Faderen. Og Faderen vi aldri gi det. Ingen kan håpe på noe en ser. Det å få de til å si at; «Jesus har ALL rett til å holde dom og til å gjøre akkurat hva Han vil» er UMULIG. Det betyr omtrent at de ikke er villige til å bekjenne Jesus kommet i kjød. De vil alltid ha et «men» på leppene. Intet AMEN.

De er vinglete kranglefanter og prøver å skjule det med å beskylde andre for å være forvirret og ukjærlige og kranglete når de advarer. Jesus er meget missfornøyd med den holdningen for å si det mildt. Ånden har åpenbart dette for noen av de, men det liker de ikke. De vil heler ha sikkerheten nå. Ingen som er missfornøyd med Herren misnøye er på vei til Himmelen.

Det som jeg alltid har påpekt er at de forfekter; «Hvis du gjør noe så er du lovisk. Hvis du står imot fristelser og synd er du lovisk.» Lovisk er ikke annet enn å TRO at du blir rettferdiggjort ved å gjøre noe. Altså ikke rettferdiggjort ved tro. Ikke spesielt mange tror det i dag. «Alle» vet at man blir rettferdiggjort ved tro. Noen blander dette og forfekter; rettferdiggjort av nåde, men det er den innerste mest villfarende kjerne som mener at tro ikke lenger er nødvendig. Det holder med nåden. Og omvendelse, anger og tilgivelse og helliggjørelse er heller ikke nødvendig lenger.

Jeg hadde holdt opp med å advare denne gjengen av usikre bedrevitere som ikke har fått troen ned fra hjerne til hjerte hvis Ånden hadde sagt det. Men Jesus er klar; ADVAR! Alle profetier går også ut på det. Det er de som GJØR rettferdighet som er RETTFERDIG.

Det er ikke så mye «skade» gjort hvis de hadde holdt denne falske doktrinen og forvirringen og usikkerheten for seg selv. Men det er at de forkynner dette som er så satanisk. Det urettferdige. Det er derfor de kommer under forbannelse og dermed forvirring fordi de forkynner et annet evangelium. De er i tillegg rebeller som Saul som trodde bestemt han hadde fulgt Guds vilje. Ve dere alle som går ut med denne forvirring. De lurer andre inn i forvirring og denne forvirring er det nesten «umulig» å omme ut av. Det er derfor det er så satanisk.

For å dekke seg enda mer roper de ut om enhet når de mener samhold på tvers av uenigheter, noe som de kaller Økumenisk og attpå til erklærer at det er Bibelsk. Det som er Bibelsk er derimot at vi skal avsløre slike ting og få de separert ut av menigheten hvis de ikke omvender seg. Enhet i Ånden er full enighet etter å ha kommet sammen og vært utholdende i bønn til Ånden har fortalt alle det samme etter at noen, om nødvendig, har har gått til sitt og forlatt samværet.

Jeg gir ingen bibelreferanser med vilje, men kom igjen dere vrange sta-beist så skal vi nok slå opp. Ikke skrevet i kjærlighet? Vel kom igjen dere løgnhalser så skal vi diskutere dette også.

No comments: